Takaisin

Alkoholistien tai huumeiden käyttäjien tupakasta vieroitus

Näytönastekatsaukset
Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: B

Samanaikainen tupakasta ja päihteistä vieroitus ilmeisesti lisää tupakasta vieroittumista eikä se haittaa päihdevieroituksessa onnistumista.

Cochrane-katsaukseen «Apollonio D, Philipps R, Bero L. Interventions for...»1 otettiin mukaan tutkimukset, joissa alkoholisteja tai huumeiden käyttäjiä vieroitettiin päihteistä ja samanaikaisesti heitä vieroitettiin tupakkariippuvuudesta. Mukaan otettiin myös tutkimuksia, joissa päihdevieroituksen jälkeen aloitettiin tupakasta vieroitus. Meta-analyysiin hyväksyttiin satunnaistetut sokkoutetut tutkimukset, joissa raportoitiin sekä tupakasta vieroittuminen että päihdevieroituksen tulokset.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 34 tutkimusta (N = 5 796), joissa tupakasta vieroitus oli joko ohjausta (11 tutkimusta, N = 1 759), lääkkeitä (11 tutkimusta, N = 1 808) tai näiden yhdistelmä (12 tutkimusta, N = 2 229). Vertailuryhmät saivat joko tavanomaista hoitoa tai ei mitään hoitoa. Seuranta-aika vaihteli 6 viikosta 18 kuukauteen.

Vieroituksessa lääkehoitoa käyttäneissä tutkimuksissa vieroittuminen lisääntyi merkittävästi (RR 1,88; 95 % luottamusväli 1,35–2,57). Samoin lääkehoidon ja ohjauksen yhdistelmää käyttävissä tutkimuksissa vieroitus tapahtui useammin kuin vertailuryhmässä (RR 1,74; 95 % luottamusväli 1,39–2,18). Sen sijaan pelkkä vieroitusohjaus ei lisännyt vieroituksen onnistumista (RR 1,33; 95 % luottamusväli 0,90–1,95).

Tutkijat tarkastelivat lisäksi tupakasta vieroituksen vaikutuksia alkoholi- tai huumevieroitukseen, koska aikaisemmin on ajateltu tupakasta vieroituksen "häiritsevän" päihdevieroitusta. Tällaista korrelaatiota ei ollut (RR 0,97; 95 % luottamusväli 0,91–1,03, 11 tutkimusta, joissa 2 231 osallistujaa).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Meta-analyysiin oli otettu mukaan myös tutkimuksia, joissa tupakasta vieroituksen seuranta-aika saattoi olla vain 6 viikkoa. Tutkimus antaa kuitenkin viitteitä siihen, että samanaikainen vieroitus on hyödyllistä tupakasta vieroituksen kannalta, eikä se myöskään haittaa päihdevieroituksen onnistumista.

Kirjallisuutta

  1. Apollonio D, Philipps R, Bero L. Interventions for tobacco use cessation in people in treatment for or recovery from substance use disorders. Cochrane Database Syst Rev 2016;11:CD010274 «PMID: 27878808»PubMed