Takaisin

Vieroitusohjaus lääkehoidon tukena tupakoinnista vierotuksessa

Näytönastekatsaukset
Pilvikki Absetz ja Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: A

Vieroitusohjaus (kasvokkain tai puhelimitse) lisää vieroituslääkkeitä tai nikotiinikorvaushoitoa käyttävien onnistumista tupakasta vieroituksessa.

Systemaattiseen katsaukseen «Stead LF, Koilpillai P, Lancaster T. Additional be...»1 otettiin mukaan 47 RCT-tutkimusta, joihin osallistui yhteensä yli 18 000 tutkittavaa. Katsaukseen otettiin tutkimukset, joissa tarkasteltiin tupakanpolton lopettamista, poislukien tutkimukset, joissa oli mukana pelkästään raskaana olevia naisia tai nuoria. Tutkittava interventio oli henkilökohtainen ohjauskontakti joko kasvokkain tai puhelimitse. Vertailuryhmän potilaat saivat ainoastaan kirjallista materiaalia tai muutokseen tähtäävää keskustelua, joka kuitenkin aina oli selvästi vähäisempää kuin interventioryhmässä.

Vieroitusohjauksessa ohjauskertojen määrä oli vähintään 1. Ohjauksen kesto oli vähintään 10 minuuttia, useimmiten tätä pidempi. 43/47 tutkimuksessa kontakteja oli vähintään 4. Ohjauksen sisältönä oli tupakointihistorian ja motivaation tarkastelu, riskitilanteiden tunnistaminen, ratkaisukeinojen tuottaminen tilanteista selviämiseen sekä yleinen tuki ja rohkaisu. Lopettamisen mittarina oli tupakoimattomuus vähintään 6 kuukauden seurannassa (mikäli mahdollista biokemiallisesti todettu).

Vieroituksessa käytettävän lääkehoidon tukena annettu vertailuryhmää intensiivisempi vieroitusohjaus lisäsi tupakoinnin lopettamisessa onnistumisen todennäköisyyttä merkitsevästi, vaikkakin vaikutuksen koko oli pieni (RR 1,17; 95 % luottamusväli 1,11–1,24).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Muutokseen tähtäävää ohjausta lisäämällä saadaan pieni vieroituksen onnistumisen lisäys. Kiireisillä vastaanotoilla voidaan usein tyytyä lyhyempäänkin vieroituskeskusteluun.

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Koilpillai P, Lancaster T. Additional behavioural support as an adjunct to pharmacotherapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD009670 «PMID: 26457723»PubMed