Takaisin

Essitalopraami paniikkihäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
7.1.2019

Näytön aste: B

Essitalopraami on ilmeisesti tehokas paniikkihäiriön akuuttihoidossa.

Stahl, Gergel ja Li vertasivat essitalopraamia, sitalopraamia ja lumetta 10 viikon RCT-tutkimuksessa «Stahl SM, Gergel I, Li D. Escitalopram in the trea...»1. 366 paniikkihäiriötä sairastavaa potilasta iältään 18–80 vuotta osallistui tutkimukseen (128 essitalopraami, 119 sitalopraami, 119 lume). Ensisijainen vasteenarviointikriteeri oli paniikkikohtausten lukumäärä viikolla 10 suhteessa lähtötilanteeseen arvioituna Sheehanin paniikin ja ennakoivan ahdistuneisuuden asteikolla.

Paniikkikohtausten taajuus laski essitalopraamiryhmässä enemmän kuin lumeryhmässä (p = 0,04). Sitalopraamin ja lumeen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa paniikkikohtausten vähenemisessä. Myös sekundaariset vastemuuttujat (P & A = paniikki- ja agorafobia-asteikko, HAM-A, CGI-I, CGI-S, CGI-fobinen välttely, PGE = Patient Global Evaluation ja Q-LES-Q) erosivat essitalopraamiryhmässä tilastollisesti merkitsevästi lumeesta.

Haittaoireiden vuoksi keskeyttäneitä oli lumeryhmässä 7,6 %, sitalopraamiryhmässä 8,4 % ja essitalopraamiryhmässä 6,3 % (ns.), joten tutkijat pitivät essitalopraamia hyvin siedettynä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Stahl SM, Gergel I, Li D. Escitalopram in the treatment of panic disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2003;64:1322-7 «PMID: 14658946»PubMed