Takaisin

Sitalopraami sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
7.1.2019

Näytön aste: C

Sitalopraamin tehosta sosiaalisten tilanteiden pelon akuutissa hoidossa ei liene riittävää näyttöä.

Sitalopraamia on tutkittu sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttihoidossa yhdessä pienessä RCT-tutkimuksessa «Furmark T, Appel L, Michelgård A ym. Cerebral bloo...»1. 36 potilasta satunnaistettiin saamaan joko NK1-antagonistia (GR205171, 5 mg/vrk), sitalopraamia 40 mg/vrk tai lumetta 6 viikon ajan. Hoitovaste määriteltiin CGI-I-asteikolla (vaste: paljon tai hyvin paljon parantuneet).

41,7 % GR205171-ryhmässä, 50,0 % sitalopraamiryhmässä ja 8,3 % lumeryhmässä oli tutkimuksen lopussa saanut hoitovasteen (yhteys CGI-I-vasteen ja hoitoryhmän välillä tilastollisesti merkitsevä, p = 0,026). Tästä tutkimuksesta laskettu Hedge's g oli 0,32 (SE = 0,40, 95 % luottamusväli -0,46–1,10, p = 0,42) «Davis ML, Smits JA, Hofmann SG. Update on the effi...»2.

  • Tutkimusten laatu: kohtalainen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Pieni tutkimus, jossa sitalopraami oli aktiivikomparaattorina. Tutkimus oli suunnattu uuden lääkkeen (GR205171) vasteen ja PET-löydösten arviointiin.

Kirjallisuutta

  1. Furmark T, Appel L, Michelgård A ym. Cerebral blood flow changes after treatment of social phobia with the neurokinin-1 antagonist GR205171, citalopram, or placebo. Biol Psychiatry 2005;58:132-42 «PMID: 16038684»PubMed
  2. Davis ML, Smits JA, Hofmann SG. Update on the efficacy of pharmacotherapy for social anxiety disorder: a meta-analysis. Expert Opin Pharmacother 2014;15:2281-91 «PMID: 25284086»PubMed