Takaisin

Bentsodiatsepiinit sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

Näytönastekatsaukset
Esa Leinonen
7.1.2019

Näytön aste: B

Klonatsepaami ja alpratsolaami ovat ilmeisesti tehokkaita lyhytkestoisessa sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttivaiheen hoidossa, mutta muiden bentsodiatsepiinien tehosta ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.

Davidson ym. tutkivat «Davidson JR, Potts N, Richichi E ym. Treatment of ...»1 klonatsepaamia 75 sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivällä potilaalla lumekontrolloidusti 10 viikon ajan. Klonatsepaamin keskimäärinen annos tutkimuksen lopussa oli 2,4 mg/vrk (0,5–3 mg/vrk).

Tutkimuksen päättyessä 78 % lääke- ja 20 % lumeryhmän potilaista oli hyötynyt hoidosta (CGI-I, much or very much improved). Myös LSAS-pisteet laskivat enemmän lääke- kuin lumeryhmässä (78,3 + 4,68 – 38,1 + 4,0 vs. 77,5 + 3,14 – 61,7 + 4,1). Huimausta esiintyi enemmän lääke- kuin lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Seedat ja Stein tutkivat «Seedat S, Stein MB. Double-blind, placebo-controll...»2 klonatsepaamia (1–2 mg/vrk) vs. lume yhdistettynä paroksetiinihoitoon (20–40 mg/vrk) 10 viikon tutkimuksessa 28 potilaalla, jotka kärsivät yleistyneestä sosiaalisten tilanteiden pelosta. 19 potilasta suoritti tutkimuksen loppuun (1 keskeytys kummassakin ryhmässä haittavaikutusten vuoksi). Vasteosuudet (CGI-I, 1 tai 2) tutkimuksen lopussa olivat seuraavat: paroksetiini + klonatsepaami 79 % vs. paroksetiini + lume 43 %, (p < 0,06). Hoitovasteen ilmaantumisen nopeudessa ei ollut eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Connor ym. tekivät tutkimuksen «Connor KM, Davidson JR, Potts NL ym. Discontinuati...»3, johon valittiin potilaita (n = 36), jotka olivat vastanneet hyvin 6 kuukauden avoimeen klonatsepaamihoitoon (1–2,5 mg/vrk). Heidät satunnaistettiin joko jatkamaan meneillään olevaa klonatsepaamihoitoa tai korvaamaan sen vähitellen lumeella (0,25 mg klonatsepaamia korvattiin sokkoutetusti lumeella aina 2 viikon välein).

5 kuukauden seurannassa relapseja ilmeni seuraavasti: klonatsepaami: 0 % vs. lumesubstituutio 21 % (p < 0,05). Vieroitusoireita oli klonatsepaamiryhmässä 13 %:lla ja purkuryhmässä 28 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gelernter ym. «Gelernter CS, Uhde TW, Cimbolic P ym. Cognitive-be...»4 vertasivat alpratsolaamia, feneltsiiniä lumetta ja kognitiivis-behavioraalista psykoterapiaa (CBT) 12 viikon tutkimuksessa 65 sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivällä potilaalla. Keskimääräinen alpratsolaamiannos, johon vasteen perusteella päädyttiin, oli 4,2 mg/vrk (SD 1,3 mg/vrk). Vasteen (Fear Qestionnaire, pisteet tutkimuksen lopussa normatiivisella tasolla tai alle) potilaat saavuttivat seuraavasti: alpratsolaami 38 %, feneltsiini 69 %, CBT 24 % ja lume 20 %. Sekä feneltsiini (4,4 + 0,5 – 1,9 + 1,0) että alpratsolaami (4,7 + 0,5 – 1,6 + 0,5) olivat lumetta (4,6 + 0,5 – 3,0 + 1,3) tehokkaampia arvioituna Social Disability -asteikolla (SDS). Sosiaaliset vaikeudet ja työkyky paranivat feneltsiiniryhmässä enemmän kuin alpratsolaami- tai lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bandelow ym. «Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treat...»5 laskivat bentsodiatsepiineille pre-post-vaikutuskoon 3 kontrolloidusta (klonatsepaami, alpratsolaami, bromatsepaami) tutkimuksesta: d = 1,19; 95 % luottamusväli 0,58–1,80.

Blanko ym. «Blanco C, Schneier FR, Schmidt A ym. Pharmacologic...»6 laskivat Davidsonin tutkimuksen perusteella klonatsepaamin vaikutuskoon, Hedges' g 0,97, 95 % luottamusväli 0,49–1,45.

Curtiss ym. «Curtiss J, Andrews L, Davis M ym. A meta-analysis ...»7 laskivat Gelernterin tutkimuksen perusteella Hedges' g alpratsolaamille 0,49, SE 0,38; 95 % luottamusväli -0,25–1,24, Z 1,30, p = 0,19.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Williams T, Hattingh CJ, Kariuki CM ym. Pharmacoth...»8 lumekontrolloiduista tutkimuksesta laskettu riski olla responderi (CGI-I: 1 tai 2) oli bentsodiatsepaami vs. lumeryhmässä seuraava: RR = 4,03, 95 % luottamusväli 2,45–6,65 (2 tutkimusta: klonatsepaami ja bromatsepaami, n = 132).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Bentsodiatsepiinien käyttöön liittyy väsymystä, psykomotorista ja kognitiivista heikkenemistä, yhteisvaikutuksia esimerkiksi alkoholin kanssa sekä väärinkäytön vaara. Niitä ei suositella ensilinjan hoitoina sosiaalisten tilanteiden pelon lääkehoidossa. Feneltsiini ei ole Suomessa käytössä.

Kirjallisuutta

 1. Davidson JR, Potts N, Richichi E ym. Treatment of social phobia with clonazepam and placebo. J Clin Psychopharmacol 1993;13:423-8 «PMID: 8120156»PubMed
 2. Seedat S, Stein MB. Double-blind, placebo-controlled assessment of combined clonazepam with paroxetine compared with paroxetine monotherapy for generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry 2004;65:244-8 «PMID: 15003080»PubMed
 3. Connor KM, Davidson JR, Potts NL ym. Discontinuation of clonazepam in the treatment of social phobia. J Clin Psychopharmacol 1998;18:373-8 «PMID: 9790154»PubMed
 4. Gelernter CS, Uhde TW, Cimbolic P ym. Cognitive-behavioral and pharmacological treatments of social phobia. A controlled study. Arch Gen Psychiatry 1991;48:938-45 «PMID: 1929764»PubMed
 5. Bandelow B, Reitt M, Röver C ym. Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol 2015;30:183-92 «PMID: 25932596»PubMed
 6. Blanco C, Schneier FR, Schmidt A ym. Pharmacological treatment of social anxiety disorder: a meta-analysis. Depress Anxiety 2003;18:29-40 «PMID: 12900950»PubMed
 7. Curtiss J, Andrews L, Davis M ym. A meta-analysis of pharmacotherapy for social anxiety disorder: an examination of efficacy, moderators, and mediators. Expert Opin Pharmacother 2017;18:243-51 «PMID: 28110555»PubMed
 8. Williams T, Hattingh CJ, Kariuki CM ym. Pharmacotherapy for social anxiety disorder (SAnD). Cochrane Database Syst Rev 2017;(10):CD001206 «PMID: 29048739»PubMed