Takaisin

Magneettikuvaus (MK) ja tietokonetomografia (TT) suusyövän paikallislevinneisyyden arvioinnissa

Näytönastekatsaukset
Jussi Hirvonen
22.5.2019

Näytön aste: B

Magneettikuvaus (MK) on ilmeisesti herkempi kuin tietokonetomografia (TT) suusyövän paikallisen pehmytkudoslevinneisyyden arvioinnissa.

Etenevässä tutkimuksessa «Dammann F, Horger M, Mueller-Berg M ym. Rational d...»1 79 potilaalta diagnosoitiin 59 suuontelon levyepiteelikarsinoomaa (joista 1 huulen kasvain ja 3 suunielun sivuseinän kasvainta). Näille potilaille tehtiin tietokonetomografia (TT), magneettikuvaus (MK) ja positroniemissiotomografia sokerimerkkiaineella (18FDG-PET).

Histopatologiseen paikallislevinneisyyteen suhteutettuna sensitiivisyys oli 61 % TT:llä ja 92 % MK:lla, spesifisyys 100 % TT:llä ja 63 % MK:lla. Tarkkuus (accuracy) oli 66 % TT:llä ja 88 % MK:lla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Hyvä potilaiden ja tutkimusmenetelmien osalta.
 • Kommentti: MK:lla spesifisyys jäi selvästi matalammaksi kuin TT:llä. Kyseessä on jo melko vanha tutkimus. Magneettikuvauksen viimeaikainen menetelmäkehitys on saattanut parantaa menetelmän spesifisyyttä. Ei siis ole oletettavissa, että MK:n suorituskyky olisi ainakaan huonontunut. Otoskoko oli pieni.

Etenevässä tutkimuksessa «Huang SH, Chien CY, Lin WC ym. A comparative study...»2 17 potilaalta diagnosoitiin posken limakalvon levyepiteelikarsinooma. Näille potilaille tehtiin TT-, MK- ja PET-TT-tutkimukset. Histopatologiseen paikallislevinneisyyteen suhteutettuna sensitiivisyys oli 25 % TT:llä ja 50 % MRI:llä ja spesifisyys oli 83 % TT:llä ja 75 % MRI:llä siipilihaksien (m. pterygoideus) invaasion suhteen, ja vastaavasti sensitiivisyys oli 67 % TT:llä ja 100 % MRI:llä ja spesifisyys oli 85 % TT:llä ja 77 % MRI:llä ulomman puremalihaksen (m. masseter) suhteen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Hyvä tutkimusmenetelmien osalta, sovellettavissa vain posken limakalvon levyepiteelikarsinoomiin.
 • Kommentti: Pieni otoskoko rajoittaa estimaattien tulkintaa.

Takautuvassa tutkimuksessa «Wiener E, Pautke C, Link TM ym. Comparison of 16-s...»3 52 suusyöpäpotilaalle oli tehty TT ja MK. TT osoitti 69 % ja MK 85 % kasvaimista. Lihaksen invaasion suhteen sensitiivisyys oli 72 % TT:llä ja 82 % MK:lla, ja vastaavasti spesifisyys oli 61 % TT:llä ja 63 % MK:lla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Hyvä potilaiden ja tutkimusmenetelmien osalta.
 • Kommentti: Kyseessä on jo melko vanha tutkimus. Magneettikuvauksen viimeaikainen menetelmäkehitys on saattanut parantaa menetelmän tarkkuutta. Ei ole kuitenkaan oletettavissa, että MK:n suorituskyky olisi ainakaan huonontunut. Otoskoko on pieni.

Kirjallisuutta

 1. Dammann F, Horger M, Mueller-Berg M ym. Rational diagnosis of squamous cell carcinoma of the head and neck region: comparative evaluation of CT, MRI, and 18FDG PET. AJR Am J Roentgenol 2005;184:1326-31 «PMID: 15788619»PubMed
 2. Huang SH, Chien CY, Lin WC ym. A comparative study of fused FDG PET/MRI, PET/CT, MRI, and CT imaging for assessing surrounding tissue invasion of advanced buccal squamous cell carcinoma. Clin Nucl Med 2011;36:518-25 «PMID: 21637051»PubMed
 3. Wiener E, Pautke C, Link TM ym. Comparison of 16-slice MSCT and MRI in the assessment of squamous cell carcinoma of the oral cavity. Eur J Radiol 2006;58:113-8 «PMID: 16337355»PubMed