Takaisin

Kaulan imusolmukemetastasoinnin arviointi eri kuvantamismenetelmillä

Näytönastekatsaukset
Jussi Hirvonen
22.5.2019

Näytön aste: A

Kaulan imusolmukemetastasoinnin osoittamisessa MK ja TT ovat herkkyydeltään vain kohtalaisia, eikä menetelmien välillä ole olennaista eroa.

Takautuvassa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Sun J, Li B, Li CJ ym. Computed tomography versus ...»1 arviointiin 63 alkuperäisjulkaisua, joissa oli raportoitu pään ja kaulan alueen syövän imusolmumetastasointia kaulalla käyttäen joko MK- tai TT-tutkimusta ja jotka oli julkaistu 25.1.2014 mennessä. Näissä julkaisuissa oli yhteensä 3 029 potilasta, joista 2 395 potilaalle oli tehty MK, 1 678 potilaalle TT ja 1 044 potilaalle sekä MK että TT.

Meta-analyysin tulokset vaihtelivat hieman sen mukaan, tarkasteltiinko suorituskykyä yksittäisen imusolmukkeen, kaulan imusolmuketason vai koko potilaan tasolla. Potilaan tasolla tarkasteltuna sensitiivisyys oli 0,78 MK:lla ja 0,67 TT:llä, ja spesifisyys oli 0,76 MK:lla ja 0,74 TT:llä. Optimaalinen lyhimmän läpimitan raja oli 10 mm MK:lle ja 12 mm TT:lle.

  • Tutkimuksen laatu: hyvä
  • Sovellettavuus: hyvä potilaiden ja tutkimusmenetelmien osalta
  • Kommentti: Kyseessä oli varsin kattava meta-analyysi, jonka tulos on samansuuntainen kuin aiemmissa tutkimuksissa. Sekä MK- että TT-menetelmän sensitiivisyys imusolmukemetastasoinnin havaitsemiseksi jää kohtalaiseksi. Sovellettavuutta suusyöpään rajoittaa hieman se, että tutkimuksessa oli mukana myös muita pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinoomia. Tätä ei kuitenkaan pidetä merkittävänä rajoituksena, sillä näiden estimaattien voidaan katsoa kohtuudella pitävän paikkansa myös pelkästään suusyövän osalta.

Kirjallisuutta

  1. Sun J, Li B, Li CJ ym. Computed tomography versus magnetic resonance imaging for diagnosing cervical lymph node metastasis of head and neck cancer: a systematic review and meta-analysis. Onco Targets Ther 2015;8:1291-313 «PMID: 26089682»PubMed