Takaisin

Suun mukosiitin hoito pienienergiaisella laserilla

Näytönastekatsaukset
Mirka Niskanen
22.5.2019

Näytön aste: A

Pienienergiainen laserhoito on tehokas sädehoidon aiheuttaman suun mukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa.

Meta-analyysin «Peng H, Chen BB, Chen L ym. A network meta-analysi...»1 tavoitteena oli vertailla eri hoitomuotojen tehoa sädehoidon aiheuttaman oraalimukosiitin ehkäisyyn ja hoitoon pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla.

Meta-analyysiin hyväksyttiin mukaan 57 tutkimusta. Sisäänottokriteerit on kerrottu erillisessä supplementary data -osiossa lehden online-versiossa. Valikoiduissa tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 261 potilasta. Oraalimukosiitin hoitovaihtoehdot luokiteltiin 8 ryhmään: perustason suun hoito, kasvutekijät ja sytokiinit, anti-inflammatoriset aineet, paikallisesti käytettävät puuduteaineet, antimikrobilääkkeet ja hiivasienilääkkeet, laser- tai valoterapia, kryoterapia ja luonnontuotteet sekä luokittelemattomat valmisteet.

Meta-analyysi vertaili edellä mainittuja hoitoja ja niiden yhdistelmiä keskenään. Vertailuja tehtiin suorassa meta-analyysissä yhteensä 22 ja verkostometa-analyysissä yhteensä 66. Pienienergiainen laserhoito (LLLT-hoito) osoittautui vertailuissa tehokkaimmaksi hoitomuodoksi 95,8 % todennäköisyydellä (sucra-arvo 95,8 %).

Tutkimuksessa todettiin, että LLLT lisättynä tavanomaiseen suun hoitoon oli muita hoitoja parempi vaihtoehto mukosiitin ehkäisyssä (OR = 2601,00; 95 % luottamusväli 49,67–136 192,33). Paras teho saatiin luokan 0–2 mukosiitissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: Tutkimus on sovellettavissa Suomeen.
 • Kommentti: Johtopäätöksenä todettiin, että LLLT yhdistettynä tavanomaiseen suun hoitoon voi olla muita hoitovaihtoehtoja tehokkaampi oraalimukosiitin ehkäisyssä.

Katsausartikkelin «Fekrazad R, Chiniforush N. Oral mucositis preventi...»2 tavoite oli arvioida LLLT-hoidon tehoa oraalimukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla.

Tutkimukseen hyväksyttiin 27 julkaisua 74:stä löydetystä, ja nämä oli julkaistu vuosina 2005–2013. Tarkkoja sisäänottokriteerejä ei kerrottu. Näistä 3 oli eläintutkimuksia. Ihmistutkimuksissa henkilöitä oli mukana 1 349.

Ihmistutkimuksista 21:ssä oli todettu, että LLLT pienensi oraalimukosiitin vaikeusastetta ja viivästytti vaikean mukosiitin ilmaantumista. LLLT hoitoa pidetään turvallisena hoitomuotona mukosiitin hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Tutkimus on sovellettavissa Suomeen.
 • Kommentti: OR ja luottamusvälilukuja ei alkuperäisartikkeleista esitetty, ainoastaan jokaisen tutkimuksen tulos sanallisesti. Myöskään mukosiitin vaikeusastetta ei kerrottu.

Meta-analyysin «Bjordal JM, Bensadoun RJ, Tunèr J ym. A systematic...»3 tarkoituksena oli selvittää LLLT:n tehoa mukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla. Sisäänottokriteereinä tutkimukseen oli kemo- tai sädehoidon aiheuttama mukosiitti, annettu LLLT, tutkimusasetelman kelvollisuus, sokkouttaminen, verrokkiryhmä ja tiettyjen hoidon päätepisteiden tarkka määrittely. Lopulliseen analyysin valittiin 11 tutkimusta 149 julkaisusta. Nämä oli julkaistu vuosina 1997–2009, ja niissä oli yhteensä tutkimuspotilaita 415. Meta-analyysiin valittujen tutkimusten metodologinen laatu oli arvioitu korkeaksi.

Tutkimuksessa todettiin, että oraalimukosiitin suhteellinen riski oli merkitsevästi pienempi LLLT-ryhmässä lumeryhmään verrattuna (RR = 2,03; 95 % luottamusväli 1,11–3,69, p = 0,02). Mikäli annos oli yli 1 J, niin LLLT:n ennaltaehkäisevä vaikutus nousi (RR = 2,72; 95 % luottamusväli 1,98–3,74). Ulseratiivisessa oraalimukosiitissa LLLT lyhensi tason 2 tai sitä vaikeampiasteisen mukosiitin kestoa 4,38 päivää (95 % luottamusväli 3,35–5,40) lumeeseen verrattuna. LLLT-ryhmässä mukosiitin vaikeusaste oli lumeryhmää pienempi, keskimääräinen aste-ero (std mean difference) 1,33 (95 % luottamusväli 0,68–1,98). LLLT-ryhmässä ei havaittu haittavaikutuksia lumeryhmää enemmän.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: Tutkimus on sovellettavissa Suomeen.
 • Kommentti: LLLT oli tehokas oraalimukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa. Se myös vähensi merkitsevästi kipua sekä oireiden vakavuutta ja kestoa.

Kommentti

Aineistohaussa löytyi myös muita laadultaan tasokkaita ja kelvollisia katsaus- ja meta-analyysejä LLLT:n tehosta säde- tai sytostaattihoidon jälkeisen oraalimukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa pään- ja kaulan alueen syöpäpotilailla «Zecha JA, Raber-Durlacher JE, Nair RG ym. Low leve...»4, «Zecha J, Raber-Durlacher JE, Nair RG ym. Low-level...»5. Lisäksi useita tutkimuksia oli tehty myös muilla syöpäpotilasryhmillä, joilla on samoin sädehoidon jälkeistä oraalimukosiittia «Oberoi S, Zamperlini-Netto G, Beyene J ym. Effect ...»6, «Clarkson JE, Worthington HV, Furness S ym. Interve...»7, «He M, Zhang B, Shen N ym. A systematic review and ...»8.

OYS:ssä on kehitetty mukosiittipotilaan hoitoprosessia moniammatillisena yhteistyönä. LLLT on siellä rutiinikäytössä oleva hoitomuoto «Paikallisesti laadittu ohje: Syöpäpotilaan sädehoi...»9. Sädehoitojakson aikana suuhygienisti arvioi suuhygienian tasoa, tarvittavia toimia ja ohjeistusta. Suun limakalvojen mukosiitin ilmaantuminen arvioidaan ja tarvittaessa aloitetaan pienienergiaiset laserkäsittelyt. LLLT:aa ei anneta kasvaimen alueelle. Lääkäri tai hammaslääkäri määrittelee hoitoalueen ja -annoksen. Hoitoannos määritellään mukosiitin vaikeusasteen mukaan, ja hoito uusitaan tarpeen mukaan 1–2 päivän välein, kunnes mukosiitti on parantunut. Tarvittaessa hampaisto puhdistetaan samalla käynnillä sekä tarkistetaan suun infektioiden, kuten sieni-infektion, esiintyminen. Potilasohjaus sisältää hampaiston puhdistamiseen, suun kosteuttamiseen sekä suun limakalvojen ja huulien suojaamiseen ja kosteuttamiseen liittyviä asioita. Hoito toteutetaan joko Hammas- ja suusairauksien poliklinikalla tai vuodeosastolla, ja se voidaan toteuttaa suuhygienistin toimesta.

Kirjallisuutta

 1. Peng H, Chen BB, Chen L ym. A network meta-analysis in comparing prophylactic treatments of radiotherapy-induced oral mucositis for patients with head and neck cancers receiving radiotherapy. Oral Oncol 2017;75:89-94 «PMID: 29224830»PubMed
 2. Fekrazad R, Chiniforush N. Oral mucositis prevention and management by therapeutic laser in head and neck cancers. J Lasers Med Sci 2014;5:1-7 «PMID: 25606332»PubMed
 3. Bjordal JM, Bensadoun RJ, Tunèr J ym. A systematic review with meta-analysis of the effect of low-level laser therapy (LLLT) in cancer therapy-induced oral mucositis. Support Care Cancer 2011;19:1069-77 «PMID: 21660670»PubMed
 4. Zecha JA, Raber-Durlacher JE, Nair RG ym. Low level laser therapy/photobiomodulation in the management of side effects of chemoradiation therapy in head and neck cancer: part 1: mechanisms of action, dosimetric, and safety considerations. Support Care Cancer 2016;24:2781-92 «PMID: 26984240»PubMed
 5. Zecha J, Raber-Durlacher JE, Nair RG ym. Low-level laser therapy/photobiomodulation in the management of side effects of chemoradiation therapy in head and neck cancer: part 2: proposed applications and treatment protocols. Support Care Cancer 2016;24:2793-805 «PMID: 26984249»PubMed
 6. Oberoi S, Zamperlini-Netto G, Beyene J ym. Effect of prophylactic low level laser therapy on oral mucositis: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2014;9:e107418 «PMID: 25198431»PubMed
 7. Clarkson JE, Worthington HV, Furness S ym. Interventions for treating oral mucositis for patients with cancer receiving treatment. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD001973 «PMID: 20687070»PubMed
 8. He M, Zhang B, Shen N ym. A systematic review and meta-analysis of the effect of low-level laser therapy (LLLT) on chemotherapy-induced oral mucositis in pediatric and young patients. Eur J Pediatr 2018;177:7-17 «PMID: 29128883»PubMed
 9. Paikallisesti laadittu ohje: Syöpäpotilaan sädehoidon haittavaikutusten ehkäisy ja elämänlaadun parantaminen moniammatillisena yhteistyönä. Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse: pauli.mattila@ppshp.fi