Takaisin

Elämänlaatu 10 vuotta lihavuusleikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Vesa Koivukangas
3.3.2020

Näytön aste: B

Lihavuusleikkaus ilmeisesti parantaa potilaiden elämänlaatua 10 vuotta leikkauksen jälkeen.

Schauer ym. «Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP ym. Bariatric Surg...»1satunnaistivat 150 tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta (BMI 27–42 kg/m2) joko lihavuusleikkaukseen ja elintapahoitoon tai lääkehoitoon ja elintapahoitoon. Potilaista 37 %:lla BMI oli alle 35 kg/m2.

5 vuoden kuluttua leikkauksesta yleisen elämänlaadun ja kehon kiputilojen pisteet suosivat kirurgisen hoidon ryhmää selkeästi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
 • Kommentti: Diabetespotilailla tehty hyvälaatuinen satunnaistettu tutkimus, jossa selkeä tulos.

Mingrone ym. «Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A ym. Bariatric-...»2 satunnaistivat 60 tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta (BMI > 35 kg/m2) joko kirurgiseen hoitoon (gastric bypass tai biliopankreaattinen diversio) tai konservatiiviseen hoitoon.

5 seurantavuoden jälkeen kirurgisen ryhmän elämänlaatu oli RAND-36-kyselyssä kaikissa osioissa korkeampi kuin konservatiivisesti hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
 • Kommentti: Diabetespotilailla tehty hyvälaatuinen satunnaistettu tutkimus, jossa selkeä tulos.

Nickel ym. «Nickel MK, Loew TH, Bachler E. Change in mental sy...»3 seurasivat prospektiivisessa kontrolloimattomassa asetelmassa 50 morbidisti obeesia naista (BMI > 40) pantaleikkauksen jälkeen 6 vuoden ajan.

He havaitsivat merkittävän parantumisen parisuhteen olemassaolossa, depressiossa, ahdistuneisuudessa (HADS-D) ja yleisessä elämänlaadussa (SF-36).

 • Tutkimuksen laatu: kohtalainen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko
 • Kommentti: Nykyään ei tehdä pantaleikkauksia.

Arterburnin ja Courcolaksen tekemässä systemaattisessa katsauksesssa «Arterburn DE, Courcoulas AP. Bariatric surgery for...»4 vuodelta 2014 löydettiin 3 tutkimusta, joissa tutkittiin lihavuusleikkauksen jälkeistä elämänlaatua 6–10 vuoden kuluessa leikkauksesta.

Kaikki osoittivat edullista vaikutusta elämänlaatuun. Katsauksen artikkeleissa fyysinen elämänlaatu parani enemmän kuin psyykkinen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP ym. Bariatric Surgery versus Intensive Medical Therapy for Diabetes - 5-Year Outcomes. N Engl J Med 2017;376:641-651 «PMID: 28199805»PubMed
 2. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A ym. Bariatric-metabolic surgery versus conventional medical treatment in obese patients with type 2 diabetes: 5 year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet 2015;386:964-73 «PMID: 26369473»PubMed
 3. Nickel MK, Loew TH, Bachler E. Change in mental symptoms in extreme obesity patients after gastric banding, Part II: Six-year follow up. Int J Psychiatry Med 2007;37:69-79 «PMID: 17645199»PubMed
 4. Arterburn DE, Courcoulas AP. Bariatric surgery for obesity and metabolic conditions in adults. BMJ 2014;349:g3961 «PMID: 25164369»PubMed