Takaisin

Unen pituuden merkitys lihavuudelle

Näytönastekatsaukset
Timo Partonen
3.3.2020

Näytön aste: A

Niukka (lyhentynyt tai iänmukaista lyhyempi) uni altistaa aikuiset ja lapset lihomiselle.

6 meta-analyysissä on tutkittu unen pituuden yhteyttä ylipainoon tai lihavuuteen. 1 tutkimuksessa «Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB ym. Meta-anal...»1 tarkasteltiin poikkileikkaustutkimuksia, 6 seurantatutkimuksia «Wu Y, Zhai L, Zhang D. Sleep duration and obesity ...»2, «Fatima Y, Doi SA, Mamun AA. Longitudinal impact of...»3, «Ruan H, Xun P, Cai W ym. Habitual Sleep Duration a...»4, «Wu Y, Gong Q, Zou Z ym. Short sleep duration and o...»5, «Li L, Zhang S, Huang Y ym. Sleep duration and obes...»6, «Miller MA, Kruisbrink M, Wallace J ym. Sleep durat...»7. Unen pituus oli tutkimuksissa määritelty joko kyselyn, uni-valvepäiväkirjan tai mittauksen perusteella. Ylipainon ja lihavuuden määrittely oli perustunut joko ilmoitettuun tai mitattuun painoon ja pituuteen ja niistä laskettuun painoindeksiin.

Meta-analyysi «Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB ym. Meta-anal...»1 osoitti lyhyen unen ja lihavuuden liittyvän toisiinsa. 5 tietokannasta vuosilta 1982–2007 tehty haku löysi 696 artikkelia, joista 30 poikkileikkaustutkimusta (n = 634 511) analysoitiin. Näistä 12 tutkimusta oli lapsista (n = 30 002 iältään 2–20-vuotiaita) ja 18 tutkimusta aikuisista (n = 604 509 iältään 15–102-vuotiaita). Tulosten perusteella julkaisuharhaa ei ollut.

Lapsilla iänmukaista lyhyempi uni lisäsi lihavuuden vaaraa (OR = 1,89; 95 % luottamusväli 1,46–2,43). Aikuisilla lyhyt uni lisäsi lihavuuden vaaraa (OR = 1,55; 95 % luottamusväli 1,43–1,68). Painoindeksi oli aikuisilla keskimäärin 0,35 (95 % luottamusväli 0,12–0,57) kg/m2 pienempi jokaista lisäunituntia kohti.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Wu Y, Zhai L, Zhang D. Sleep duration and obesity ...»2 osoitti, että lyhyt uni lihottaa ja että pitkä uni ei lihota. 2 tietokannasta vuoteen 2014 asti tehty haku löysi 208 artikkelia, joista 11 seurantatutkimusta (n = 197906 iältään 18–90-vuotiaita) analysoitiin. Seuranta-aika näissä tutkimuksissa oli ollut 1–12 vuotta. Tulosten perusteella julkaisuharhaa ei ollut.

Aikuisilla lyhyt uni lisäsi lihavuuden vaaraa (OR = 1,45; 95 % luottamusväli 1,25–1,67). Lisäksi 10 näistä tutkimuksista (n = 164 016) analysoitiin ja nähtiin, että pitkä uni ei lisännyt lihavuuden vaaraa (OR = 1,06; 95 % luottamusväli 0,98–1,15).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Fatima Y, Doi SA, Mamun AA. Longitudinal impact of...»3 osoitti, että lyhyt uni lihottaa. 4 tietokannasta vuoteen 2014 asti tehty haku löysi 22 artikkelia, joista 11 seurantatutkimusta (n = 24 821 iältään 0,5–18-vuotiaita) analysoitiin. Seuranta-aika näissä tutkimuksissa oli ollut 1–27 vuotta. Tulosten perusteella julkaisuharha oli mahdollista, tosin tutkimusaineiston laaja kirjo saattoi vinouttaa tulosjakauman.

Lapsilla ja nuorilla iänmukaista lyhyempi uni lisäsi ylipainon tai lihavuuden vaaraa (OR = 2,15; 95 % luottamusväli 1,64–2,81).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Ruan H, Xun P, Cai W ym. Habitual Sleep Duration a...»4 osoitti, että lyhyt uni lihottaa. 2 tietokannasta vuoteen 2015 asti tehty haku löysi 168 artikkelia, joista 25 seurantatutkimusta (n = 56 584 iältään 0–18-vuotiaita) analysoitiin. Seuranta-aika näissä tutkimuksissa oli 0,55–10 vuotta. Tulosten perusteella julkaisuharha oli mahdollista, mutta merkitsevyydet säilyivät vielä tämän tilastokäsittelyn jälkeen.

Lapsilla ja nuorilla lyhyempi uni lisäsi ylipainon tai lihavuuden vaaraa (OR = 1,76; 95 % luottamusväli 1,39–2,23) siten, että se suurensi painoindeksiä keskimäärin 0,13 kg/m2 (95 % luottamusväli = 0,01–0,25) vuodessa. Ylipainon tai lihavuuden vaara pieneni 21 % (OR = 0,79; 95 % luottamusväli 0,70–0,89) ja painoindeksi pieneni vuodessa keskimäärin 0,05 kg/m2 (95 % luottamusväli = 0,01–0,09) jokaista lisäunituntia kohti.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Wu Y, Gong Q, Zou Z ym. Short sleep duration and o...»5 osoitti, että lyhyt uni lihottaa. 4 tietokannasta vuosilta 1980–2015 tehty haku löysi 5110 artikkelia, joista 13 seurantatutkimusta (n = 35 540 iältään 0–18-vuotiaita) analysoitiin. Seuranta-aika näissä tutkimuksissa oli ollut 1–27 vuotta. Tulosten perusteella julkaisuharhaa ei ollut.

Lapsilla ja nuorilla iänmukaista lyhyempi uni lisäsi ylipainon tai lihavuuden vaaraa (OR = 1,71; 95 % luottamusväli 1,36–2,14).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Li L, Zhang S, Huang Y ym. Sleep duration and obes...»6 osoitti, että lyhyt uni lihottaa. 3 tietokannasta vuoteen 2015 asti tehty haku löysi 1 733 artikkelia, joista 12 seurantatutkimusta (n = 44 200 iältään 0–18-vuotiaita) analysoitiin. Seuranta-aika näissä tutkimuksissa oli ollut 2–13,5 vuotta. Tulosten perusteella julkaisuharha oli mahdollista, mutta merkitsevyydet säilyivät vielä tämän tilastokäsittelyn jälkeen.

Lapsilla ja nuorilla lyhyempi uni lisäsi ylipainon tai lihavuuden vaaraa (RR = 1,30; 95 % luottamusväli 1,20–1,42).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Miller MA, Kruisbrink M, Wallace J ym. Sleep durat...»7 osoitti, että lyhyt uni lihottaa. 4 tietokannasta vuosilta 1966–2017 tehty haku löysi 4 683 artikkelia, joista 42 seurantatutkimusta (n = 75 499 iältään 0,25–32-vuotiaita) analysoitiin. Seuranta-aika näissä tutkimuksissa oli ollut 1–27 vuotta. Tulosten perusteella julkaisuharha oli mahdollista, mutta merkitsevyydet säilyivät vielä tämän tilastokäsittelyn jälkeen.

Lapsilla ja nuorilla iänmukaista lyhyempi uni lisäsi ylipainon tai lihavuuden vaaraa (RR = 1,58; 95 % luottamusväli 1,35–1,85). Painoindeksi oli lapsilla ja nuorilla keskimäärin 0,03 kg/m2 (95 % luottamusväli 0,01–0,04) pienempi jokaista lisäunituntia kohti.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Seurantatutkimuksiin perustuvien meta-analyysien «Wu Y, Zhai L, Zhang D. Sleep duration and obesity ...»2, «Miller MA, Kruisbrink M, Wallace J ym. Sleep durat...»7 perusteella niukka uni altistaa lihomiselle, ylipainolle ja lihavuudelle (ks. taulukko «Niukasta unesta johtuva ylipainon tai lihavuusriski eri ikäryhmissä....»1). Niukasta unesta johtuvan lihomisen riski on suurimmillaan 9–12-vuotiailla, tosin tutkittuja oli tässä ikäryhmässä suhteellisen vähän.

Taulukko 1. Niukasta unesta johtuva ylipainon tai lihavuusriski eri ikäryhmissä.
Ikäryhmä (v) Tutkimuksia Henkilöitä Lihavuusriski
0–3 7 14 738 RR 1,40
(95 % luottamusväli 1,19–1,65)
3–9 8 31 104 RR 1,57
(95 % luottamusväli 1,40–1,76)
9–12 3 3 005 RR 2,23
(95 % luottamusväli 2,18–2,27)
12–18 3 26 652 RR 1,30
(95 % luottamusväli 1,11–1,53)
18–90 11 197 906 OR 1,45
(95 % luottamusväli 1,25–1,67)
Yhteensä 32 273 405

Kirjallisuutta

 1. Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB ym. Meta-analysis of short sleep duration and obesity in children and adults. Sleep 2008;31:619-26 «PMID: 18517032»PubMed
 2. Wu Y, Zhai L, Zhang D. Sleep duration and obesity among adults: a meta-analysis of prospective studies. Sleep Med 2014;15:1456-62 «PMID: 25450058»PubMed
 3. Fatima Y, Doi SA, Mamun AA. Longitudinal impact of sleep on overweight and obesity in children and adolescents: a systematic review and bias-adjusted meta-analysis. Obes Rev 2015;16:137-49 «PMID: 25589359»PubMed
 4. Ruan H, Xun P, Cai W ym. Habitual Sleep Duration and Risk of Childhood Obesity: Systematic Review and Dose-response Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. Sci Rep 2015;5:16160 «PMID: 26537869»PubMed
 5. Wu Y, Gong Q, Zou Z ym. Short sleep duration and obesity among children: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. Obes Res Clin Pract 2017;11:140-150 «PMID: 27269366»PubMed
 6. Li L, Zhang S, Huang Y ym. Sleep duration and obesity in children: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. J Paediatr Child Health 2017;53:378-385 «PMID: 28073179»PubMed
 7. Miller MA, Kruisbrink M, Wallace J ym. Sleep duration and incidence of obesity in infants, children, and adolescents: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Sleep 2018;41: «PMID: 29401314»PubMed