Takaisin

Nuoruusikäisten lihavuuskirurgia

Näytönastekatsaukset
Vesa Koivukangas
3.3.2020

Näytön aste: B

Lihavuuskirurgia ilmeisesti aikaansaa samankaltaisen painonlaskun nuoruusikäisillä (13–18-vuotiailla) kuin aikuisilla.

Hakustrategia: kaikki kontrolloidut tutkimukset ja potilassarjat, joissa yli 100 potilasta

Olbers ym. (AMOS-tutkimus) «Olbers T, Beamish AJ, Gronowitz E ym. Laparoscopic...»1 vertailivat nuoruusikäisiä potilaita (13–18-vuotiasta), joille tehtiin mahalaukun ohitusleikkaus (81 potilasta) samanikäisiin verrokkeihin (80 potilasta), jotka saivat konservatiivista hoito ja aikuisiin lihavuusleikattuihin potilaisiin (81 potilasta). 5 vuoden seurannan jälkeen nuoruusikäiset lihavuusleikkauspotilaat olivat laihtuneet keskimääri 37 kg. Konservatiivisesti hoidettujen paino lisääntyi keskimäärin 3 kg. Aikuisten lihavuusleikkauspotilaiden tulos oli samankaltainen kuin nuorten.

Nuorten liitännäissairaudet ja kardiovaskulaariset riskitekijät helpottuivat. 25 %:lle nuoruusikäisistä potilaista tehtiin jokin kirurginen toimenpide seuranta-ajan kuluessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Teen-LABS-tutkimukseen «Inge TH, Courcoulas AP, Jenkins TM ym. Weight Loss...»2 osallistui 242 iältään 13–19-vuotiasta potilasta (keski-ikä 17 vuotta) 5 yhdysvaltalaisessa keskuksessa. Potilaille tehtiin joko mahalaukun ohitusleikkaus tai kavennusleikkaus. 3 vuoden seuranta-ajan jälkeen potilaat olivat laihtuneet keskimäärin 27 % kokonaispainosta.

Diabeteksen remissio oli 3 vuoden seurannassa tapahtunut 95 %:lla ja munuaistoiminnan poikkeavuus 86 %:lla. Painoon liittyvä elämänlaatu kohentui seuranta-aikana. Seuranta-aikana 13 %:lle potilaista tehtiin uusi vatsaelinkirurginen toimenpide.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

O'Brien ym. «O'Brien PE, Sawyer SM, Laurie C ym. Laparoscopic a...»3 satunnaistivat 50 iältään 14–18-vuotiasta potilasta joko elintapahoitoon tai leikkaukseen ja elintapahoitoon. 2 vuoden seurannan jälkeen leikkausryhmä oli laihtunut keskimäärin 35 kg ja elintaparyhmä 3 kg.

9:llä leikkausryhmän potilaalla oli alussa metabolinen oireyhtymä, joka parani 2 vuoden aikana kaikilta. Leikkausryhmässä 33 %:lle tehtiin tutkimusajan kuluessa jokin vatsaelinkirurginen toimenpide.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Inge ym. «Inge TH, Courcoulas AP, Jenkins TM ym. Five-Year O...»4 vertailivat mahalaukun ohitusleikkauksen vaikutuksia nuoruusikäisten (n = 161) ja aikuisten (n = 396) kohorteissa viiden leikkauksen jälkeisen vuoden ajan. Nuoruusikäisten kohortti kuului Teen-LABS tutkimukseen. Viiden vuoden seurannan jälkeen painon laskussa ei ryhmien välillä ollut eroja (nuoruusikäisillä -26 %, 95 % CI -29– -23%, aikuisilla -29 %, 95 % CI -31– -27 %). Diabeteksen remissio saavutettiin nuorilla merkittävästi useammin kuin aikuisilla (86 % vs. 53 %, vetosuhde 1,27, CI 1,03–1,57). Hypertension remissio saavutettiin nuorilla niin ikään useammin (68 % vs. 41%, vetosuhde 1,51, CI 1,21–1,88). Uusia vatsaleikkauksia (tavallisimmin sappirakon poistoleikkauksia) tehtiin nuorille enemmän kuin aikuisille (19 vs. 10 leikkausta / 500 potilasvuotta). Kolme nuorta ja seitsemän aikuista kuoli 5 v kuluessa leikkauksesta. Yhden nuoren kuolema liittyi hypoglykemiaan ja kahden huumeiden yliannostukseen. Nuorilla tavattiin useammin matalia ferritiinitasoja kuin aikuisilla (48 % vs. 29 %, p=0,004).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Nuoruusikäisten liitännäissairaudet paranivat useammin, mutta heille tehtiin useammin uusia vatsaleikkauksia ja heillä tavattiin useammin raudanpuutetta kuin aikuisilla. Tutkimus korostaa nuoruusikäisten tarvetta aikuisia intensiivisempään seurantaan.

Kirjallisuutta

 1. Olbers T, Beamish AJ, Gronowitz E ym. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity (AMOS): a prospective, 5-year, Swedish nationwide study. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:174-183 «PMID: 28065734»PubMed
 2. Inge TH, Courcoulas AP, Jenkins TM ym. Weight Loss and Health Status 3 Years after Bariatric Surgery in Adolescents. N Engl J Med 2016;374:113-23 «PMID: 26544725»PubMed
 3. O'Brien PE, Sawyer SM, Laurie C ym. Laparoscopic adjustable gastric banding in severely obese adolescents: a randomized trial. JAMA 2010;303:519-26 «PMID: 20145228»PubMed
 4. Inge TH, Courcoulas AP, Jenkins TM ym. Five-Year Outcomes of Gastric Bypass in Adolescents as Compared with Adults. N Engl J Med 2019;380:2136-2145 «PMID: 31116917»PubMed