Takaisin

Liraglutidi lihavuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tuula Pekkarinen
3.3.2020

Näytön aste: A

Liraglutidi 3,0 mg s.c. kerran päivässä vähentää painoa ja parantaa painonlaskun pysyvyyttä lumeeseen verrattuna lihavilla potilailla, sekä ei-diabeetikoilla että tyypin 2 diabeetikoilla.

Pi-Sunyerin ym. (SCALE obesity ja prediabetes) «Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K ym. A Randomized,...»1satunnaistettu, lumekontrolloitu 56 viikon kaksoissokkotutkimus painonlaskusta lihavilla potilailla. Potilaat (BMI > 30 kg/m2 tai > 27 kg/m2 ja lihavuuden liitännäissairaus) satunnaistettiin 2:1 lääke- ja lumeryhmään (n = 3 731). Liraglutidin annos oli 3 mg/vrk. Potilaat stratifioitiin sen mukaan, oliko prediabetes ja BMI ≥ tai < 30 kg/m2. Prediabetes oli 61,2 %:lla. Kaikki saivat ravitsemus- ja liikuntaohjausta yksilö- tai ryhmähoitona, ja pitivät ruokapäiväkirjaa 2 kuukauden välein.

Viikolla 56 lääkeryhmässä painonlasku oli 8,0 % ja lumeryhmässä 2,6 %, p < 0,001. Merkittävästi useampi potilas lääkeryhmässä lumeryhmään verrattuna saavutti 5 % ja 10 % painonlaskun. Valtimotaudin riskitekijät korjaantuivat lääkeryhmässä lumeryhmää enemmän. Tutkimuksen jatkoi loppuun tutkimuslääkettä käyttäen 71,9 % lääkeryhmästä ja 64,4 % lumeryhmästä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Le Roux ym. «le Roux CW, Astrup A, Fujioka K ym. 3 years of lir...»2 raportoi prediabeetikoiden jatkotutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää diabeteksen puhkeamisen riskiä. Prediabeetikoista (n = 2 254) 1 505 oli satunnaistettu lääke- ja 749 lumeryhmään, ja näistä 1 128 (50 %) potilasta jatkoi tutkimuksen loppuun viikolle 160. Standardoitu elintapaohjaus jatkui noin kerran kuussa. Keskeyttäneitä oli lääkeryhmässä 714 (47 %) ja lumeryhmässä 412 (55 %). Viikolla 160 lääkeryhmässä 26 potilaalla (2 %) ja lumeryhmässä 46 potilaalla (6 %) oli diabetes.

Keskimääräinen aika satunnaistamisesta diabeteksen toteamiseen oli lääkeryhmässä 99 (SD 47) viikkoa ja lumeryhmässä 87 (SD 47) viikkoa, 2,7 kertaa pidempi lääke- kuin lumeryhmässä (95 % luottamusväli 1,9–3,9, p < 0,0001). Keskeyttäneitä ei seurattu, joten heitä ei ole analyysissä huomioitu. Viikolla 160 lääkeryhmän painonlasku oli 6,1 % (SD 7,3) ja lumeryhmän 1,9 % (SD 6,3), estimoitu ero -4,3 %; 95 % luottamusväli -4,9 – -3,7, p < 0,0001.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Keskeyttäneiden määrä oli suuri eikä heitä seurattu.

Daviesin ym. (SCALE diabetes) «Davies MJ, Bergenstal R, Bode B ym. Efficacy of Li...»3 satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus (56 viikkoa) painonlaskusta lihavilla diabetespotilailla (BMI > 27 kg/m2 ja tyypin 2 diabetes, Hba1c 7–10 %, hoitona elintapaohjaus + sulfonyyliurea/metformiini/tiatsolidiinidioni). Kaikki saivat elintapaohjausta (500 kcal:n energiavaje/vrk ja fyysistä aktiivisuutta > 150 minuuttia/viikko.) Yhteensä 846 potilasta satunnaistettiin 3 ryhmään: liraglutidi 3 mg s.c. x 1/vrk, liraglutidi 1,8 mg s.c. x 1/vrk ja lume. Painonlasku 6,0 %, 4,7 % ja 2,0 %.

Liraglutidi 3 mg s.c. -ryhmässä Hba1c, glukoosi, HOMA-IR ym. vasteet korjaantuivat parhaiten ja hypoglykemioita oli eniten. Merkittävästi useampi potilas lääkeryhmässä lumeryhmään verrattuna saavutti 5 % ja 10 % painonlaskun. Turvallisuus: ei haimatulehduksia. Hypoglykemioita 3 mg:n annoksella 87 henkilöllä/100, 1,8 mg:n 95/100, plasebolla 31/100, kaikilla sulfonyyliurea käytössä. Vaikeat hypoglykemiat vain lääkeryhmissä, ei lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Hypoglykemia ei lääkehaitta vaan riittämätön sulfonyyliurean purkuohje. Sulfonyyliureaa ei juurikaan Suomessa käytetä, ainakaan obeeseilla.

Waddenin ym. (SCALE maintenance) «Wadden TA, Hollander P, Klein S ym. Weight mainten...»4 satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus painonlaskun pysyvyydestä ei-diabeetikoilla. Lihavat potilaat (n = 551, BMI > 30 kg/m2 tai > 27 kg/m2 ja lihavuuden liitännäissairaus) olivat ensin niukkaenergiaisellä ruokavaliolla 4 viikon ajan sisäänajovaiheessa. Ne 422 potilasta, jotka saavuttivat 5 %:n painonlaskun, satunnaistettiin ryhmään liraglutidi 3 mg s.c. x 1/vrk tai lumeryhmään 56 viikoksi ruokavalio- ja liikuntaohjauksen jatkuessa.

Lääkeryhmässä paino laski edelleen 6,2 % ja lumeryhmässä 0,2 %, (P < 0,0001; 95 % luottamusväli -7,5 – -4,6). Merkittävästi useampi pudotti painoaan ≥ 5 % vielä satunnaistamisen jälkeen lääke- kuin lumeryhmässä, 50,5 % vs. 21,8 %, p < 0,0001. Valtimotaudin riskitekijät korjaantuivat enemmän lääkeryhmässä. Suolistohaittoja ilmoitettiin enemmän lääke- kuin lumeryhmässä, 74 vs. 45 %. Tutkimuksen keskeytti 25 % lääke- ja 30,5 % lumeryhmästä.

Tutkimuksen jälkeen (3 kuukauden seurantapisteessä) molemmissa ryhmissä paino oli noussut: satunnaistamisvaiheen painoon verrattuna lääkeryhmän paino oli -4,1 % (SD 8,2) ja lumeryhmän +0,3 % (SD 7,7).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Ylläpitovaiheeseen pääsivät motivoituneet, alkuvaiheen painonlaskussa onnistuneet potilaat. Gastrointestinaalihaitat rajoittavat lääkkeen käyttöä. Laihdutuslääkkeen käytön lopetuksen myötä paino nousee.

Kirjallisuutta

 1. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K ym. A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. N Engl J Med 2015;373:11-22 «PMID: 26132939»PubMed
 2. le Roux CW, Astrup A, Fujioka K ym. 3 years of liraglutide versus placebo for type 2 diabetes risk reduction and weight management in individuals with prediabetes: a randomised, double-blind trial. Lancet 2017;389:1399-1409 «PMID: 28237263»PubMed
 3. Davies MJ, Bergenstal R, Bode B ym. Efficacy of Liraglutide for Weight Loss Among Patients With Type 2 Diabetes: The SCALE Diabetes Randomized Clinical Trial. JAMA 2015;314:687-99 «PMID: 26284720»PubMed
 4. Wadden TA, Hollander P, Klein S ym. Weight maintenance and additional weight loss with liraglutide after low-calorie-diet-induced weight loss: the SCALE Maintenance randomized study. Int J Obes (Lond) 2013;37:1443-51 «PMID: 23812094»PubMed