Takaisin

Naltreksoni-bupropionin slow release -muoto lihavuuden lääkehoidossa

Näytönastekatsaukset
Tuula Pekkarinen
3.3.2020

Näytön aste: A

Naltreksoni-bupropioni (N 8 mg SR / B 90 mg SR) 2 tablettia 2 kertaa päivässä suun kautta annosteltuna vähentää painoa lumeeseen verrattuna lihavilla potilailla, sekä ei-diabeetikoilla että tyypin 2 diabeetikoilla.

Greenwayn ym. (COR-I) «Greenway FL, Fujioka K, Plodkowski RA ym. Effect o...»1 satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus naltreksoni-bupropioni SR:n tehosta lihavien (ikä 18–65 vuotta, BMI 30–45 kg/m2 tai 27–45 kg/m2 + dyslipidemia tai kohonnut verenpaine) potilaiden painoon. Kaikki saivat ohjeet niukkaenergiaiseen ruokavalioon ja liikuntaan. Potilaat (n = 1 742) satunnaistettiin ryhmiin 1) naltreksoni 32 mg SR / bupropioni 360 mg (NR32, n = 583), 2 naltreksoni 16 mg ja bupropioni 360 mg (NR16, n = 578) tai 3) lume (n = 581) p.o. 56 viikoksi. Yhteensä 870 (50 %) potilasta jatkoi tutkimuksen loppuun asti (n = 296, n = 284 ja n = 290 vastaavasti), ja 1 453 potilaan (83 %) tulokset analysoitiin primaarianalyysissä (n = 471, n = 471, n = 511 vastaavasti).

Painonmuutos viikolla 56 oli ryhmittäin seuraava: lume -1,3 % (SE 0,3), NR32 -6,1 % (SE 0,3), (p < 0,0001 vs. lume) ja NR16 -5,0 % (SE 0,3), (p < 0,0001 vs. lume). Painonlaskun vähintään 5 % saavutti ryhmittäin: lume 84 (16 %), NR32 226 (48 %), (p < 0,0001 vs. lume) ja NR16 186 (39 %), (p < 0,0001 vs. lume).

Tavallisinta haittaa pahoinvointia esiintyi NR32-ryhmässä 171:lla (29,8 %), NB16-ryhmässä 155:lla (27,2 %) ja lumeryhmässä 30:lla (5,2 %). Päänsärky, ummetus, huimaus, oksentelu ja kuiva suu esiintyivät myös useammin lääke- kuin lumeryhmässä. Ohimenevä verenpaineen nousu nähtiin alussa lääkeryhmissä. Lääkeryhmissä ei nähty masennuksen tai itsemurhien lisääntymistä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Suuri keskeyttäneiden määrä. Tästä lääkkeestä ei ole vielä julkaistu vaikutusta valtimotapahtumiin.

Apovianin ym. (COR-II) «Apovian CM, Aronne L, Rubino D ym. A randomized, p...»2 satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus NB:n tehosta ja turvallisuudesta lihavilla potilailla. Yhteensä 1 496 lihavaa (BMI 30–45 kg/m2) tai ylipainoista (BMI 27–45 kg/m2 + dyslipidemia tai kohonnut verenpaine) potilasta satunnaistettiin lääkeryhmään (naltreksoni SR 32 mg + bupropioni SR 360 mg, n = 1 001 (NB)) tai lumeryhmään (n = 495) 56 viikoksi. Lääkeryhmässä 462 (46,2 %) ja lumeryhmässä 226 (45,7 %) keskeytti tutkimuksen.

Painonlasku oli NB-ryhmässä lumeryhmää parempi sekä viikolla 28 (-6,5 vs. -1,9 %) että viikolla 56 (-6,4 vs. -1,2 %), (p < 0,001, modifioitu ITT-analyysi). Useampi potilas saavutti vähintään 5 %:n painonlaskun NB-ryhmässä vs. lumeryhmässä sekä viikolla 28 (55,6 % vs. 17,5 %) että viikolla 56 (50,5 % vs. 17,1 %), p < 0,0001.

Valtimotautien riskitekijät, elämänlaatu ja syömisen hallinta korjaantuivat paremmin lääke- vs. lumeryhmässä. Yleisin haitta NB:llä oli pahoinvointi. Depressio tai itsemurhariski ei ollut NB-ryhmässä lumetta suurempaa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Waddenin ym. (COR-BMOD) «Wadden TA, Foreyt JP, Foster GD ym. Weight loss wi...»3 satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus NB:n tehosta ja turvallisuudesta lihavilla potilailla intensiivisen elintapaohjauksen (BMOD) kanssa. Yhteensä 793 potilasta (BMI ≥ 30 kg/m2 tai ≥ 27 ja kg/m2 ja kohonnut verenpaine ja/tai dyslipidemia) satunnaistettiin suhteessa 1:3 kahteen ryhmään: 1) lume + BMOD (n = 202) tai 2) naltreksoni 32 mg SR + bupropioni 360 mg SR (NB) + BMOD (n = 591). Intensiivinen elintapaohjaus sisälsi 90 minuutin tapaamisia viikoittain ensimmäiset 16 viikkoa, seuraavien 12 viikon ajan joka 2. viikko tapaaminen, jonka jälkeen tapaamiset 1 kerran kuussa.

Lopussa (vk 56, modifioitu ITT-LOCF-analyysi) painonlasku oli 5,1 ± 0,6 % lume- vs. 9,3 ± 0,4 % lääkeryhmässä, p < 0,001. Analyysissä, joka huomioi kaikki satunnaistetut potilaat, painonlasku oli 4,9 ± 0,6 % vs. 7,8 ± 0,4 %, p < 0,001. Merkittävästi useampi saavutti 5 %:n ja 10 %:n painonlaskun lääke- vs. lumeryhmässä. Tutkimuksen keskeytti 41,6 % lume- ja 42,1 % lääkeryhmästä.

Haitoista pahoinvointia, ummetusta, huimausta, kuivaa suuta, vapinaa, ylävatsakipua ja tinnitusta esiintyi enemmän lääkeryhmässä ja masennusta enemmän lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
 • Kommentti: Erittäin intensiivinen elintapaohjaus tuotti hyvän tuloksen molempiin ryhmiin. Käytännössä näin tiheitä käyntejä on vaikea toteuttaa.

Hollanderin ym. (COR-Diabetes) «Hollander P, Gupta AK, Plodkowski R ym. Effects of...»4 satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus NB:n tehosta ja turvallisuudesta lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla. Yhteensä 505 diabetespotilasta osallistui elitapaohjaukseen ja satunnaistettiin suhteessa 2:1 kahteen ryhmään: NB- (n = 335) ja lumeryhmään (n = 170). Lääkeryhmästä 47,8 % ja lumeryhmästä 41,2 % keskeytti.

NB-ryhmän painonlasku oli 5,0 % vs. lumeryhmän 1,8 % (p < 0,001, modifioitu ITT-analyysi). Yli 5 %:n painonlaskun saavutti 44,5 % lääke- ja 18,9 % lumeryhmästä, p < 0,001, ja Hba1c:n lasku oli suurempi lääke- kuin lumeryhmässä (-0,6 vs. -0,1, p < 0,001).

Lääkeryhmässä yleisempää oli pahoinvointi 42,3 vs. 7,1 %, ummetus 17,7 vs. 7,1 % ja oksentelu 18,3 vs. 3,6 %. Ryhmät eivät eronneet masennuksen, itsemurha-ajatusten tai hypoglykemian osalta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Greenway FL, Fujioka K, Plodkowski RA ym. Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-I): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2010;376:595-605 «PMID: 20673995»PubMed
 2. Apovian CM, Aronne L, Rubino D ym. A randomized, phase 3 trial of naltrexone SR/bupropion SR on weight and obesity-related risk factors (COR-II). Obesity (Silver Spring) 2013;21:935-43 «PMID: 23408728»PubMed
 3. Wadden TA, Foreyt JP, Foster GD ym. Weight loss with naltrexone SR/bupropion SR combination therapy as an adjunct to behavior modification: the COR-BMOD trial. Obesity (Silver Spring) 2011;19:110-20 «PMID: 20559296»PubMed
 4. Hollander P, Gupta AK, Plodkowski R ym. Effects of naltrexone sustained-release/bupropion sustained-release combination therapy on body weight and glycemic parameters in overweight and obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2013;36:4022-9 «PMID: 24144653»PubMed