Takaisin

Voimaharjoittelu ja lihasmassa ikääntyneiden laihduttamisessa

Näytönastekatsaukset
Venojärvi Mika
3.3.2020

Näytön aste: A

Lihasvoimaharjoittelu säilyttää lähes kokonaan kehon rasvattoman painon energiarajoitukseen perustuvan dieetin aikana lihavilla ikääntyneillä naisilla ja miehillä.

Vuonna 2018 tehdyssä systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Sardeli AV, Komatsu TR, Mori MA ym. Resistance Tra...»1 verrattiin muutoksia kehon koostumuksessa (kehon rasvattoman kudoksen paino, rasvakudoksen paino ja kehon paino) ikääntyvillä, jotka harrastivat lihasvoimaharjoittelua 3–6 kuukauden ajan niihin, jotka noudattivat ainoastaan vähäenergiaista ruokavaliota (energiansaannin rajoitus noin 470–800 kcal/vrk).

Meta-analyysiin valittiin 6 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, jotka olivat laadultaan homogeenisia ja keskimäärin hyviä (PEDro-luokitus, vaihteluväli 5–7). Vähäenergiainen ruokavalio oli koostettu pääosin siten, että energiansaannista 55 % tuli hiilihydraateista, 15 % proteiinista ja 30 % rasvasta. Lihasvoimaharjoittelua tehtiin 3 kertaa viikossa 12–14 viikon ajan harjoitusvastuksen ollessa 65–85 % yhden toiston maksimista (1-RM), 2–3 sarjaa sekä 8–15 toistoa per sarja suurimmille lihasryhmille. Tutkittavat (n = 392) olivat joko terveitä (4 tutkimusta) tai diabeetikkoja (2 tutkimusta), ja he olivat 55–80-vuotiaita), joiden BMI oli keskimäärin 32 kg/m2.

Kehon rasvattoman painon muutos oli keskimäärin 0,05 ± 0,3 kg lihasvoimaharjoittelua tehneessä ryhmässä ja vain vähäenergiaista ruokavaliota noudattaneessa ryhmässä –0,76 ± 0,1 kg. Lihasvoimaharjoittelu säilytti lähes kokonaan kehon rasvattoman painon laihtumisen aikana, ja kehon rasvakudoksen ja painon määrän muutos oli samankaltainen kuin pelkästään energiansaannin rajoittamisen avulla laihduttaneessa ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Yksilöiden välinen vaihtelu oli kuitenkin suurta (luottamusvälit) mukaan valituissa tutkimuksissa sen osalta, miten hyvin lihasvoimaharjoittelu ehkäisi energiansaannin rajoittamiseen perustuvan dieetin aikana kehon rasvattoman painon säilymisen. Tätä tulisikin uusissa tutkimuksissa tutkia sen suhteen, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että kehon rasvaton paino säilyy toisilla henkilöillä paremmin kuin toisilla lihasvoimaharjoittelun johdosta.

Kirjallisuutta

  1. Sardeli AV, Komatsu TR, Mori MA ym. Resistance Training Prevents Muscle Loss Induced by Caloric Restriction in Obese Elderly Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2018;10: «PMID: 29596307»PubMed