Takaisin

Paikallaanolo (sedentary behaviour) ja lasten lihavuuden ehkäisy

Näytönastekatsaukset
Tuija Tammelin
3.3.2020

Näytön aste: C

Runsas istuminen ja muu paikallaanolo (sedentary behaviour) valveillaoloaikana saattavat edistää lihavuuden kehittymistä.

Suurempi istumiseen tai muuhun paikallaanoloon valveilla (sedentary behaviour) käytetty aika on yhteydessä suurempaan painoon ja kehon rasvakudoksen määrään lapsilla ja nuorilla. Näyttö on vielä niukka. Näyttö on jonkin verran vahvempi television katsomisen tai ruutuajan (screen time) osalta verrattuna paikallaanoloaikaan (sedentary time) kokonaisuudessaan.

Yhdysvaltojen terveysministeriön nimittämä Physical Activity Guidelines Advisory Committee on laatinut laajan raportin «2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committ...»1, joka kokoaa yhteen tutkimusnäytön liikunnan vaikutuksista terveyteen. Tutkimuskatsauksessa tarkasteltiin liikunnan lisäksi lyhyesti myös istumisen ja paikallaanolon yhteyksiä ja vaikutuksia painon ja kehon rasvakudoksen määrän kehittymiseen lapsilla ja nuorilla.

Näyttö «2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committ...»1 paikallaanoloajan ja painon tai rasvakudoksen määrän yhteyksistä perustuu raportissa mainittuun 12 systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin. Komitean jäsenet valitsivat näistä 8 aiheeseen sopivinta julkaisua.

Valituista systemoiduista katsauksista laajin käsitteli 162 tutkimusta (125 poikkileikkaustutkimusta, 32 seurantatutkimusta ja 5 tapaus-verrokkitutkimusta). Tekijät raportoivat, että positiivinen yhteys havaittiin kyselyillä mitatun TV-ajan tai kokonaisruutuajan (TV-aika ja tietokoneaika) ja kehon rasvakudoksen määrän suhteen, mutta ei laitteilla (esim. kiihtyvyysantureilla) mitatun istumisen/paikallaanoloajan ja rasvakudoksen määrän suhteen lapsilla ja nuorilla. Tulokset tukevat muiden systemaattisten katsausten tuloksia heikosta tutkimusnäytöstä pitkittäistutkimuksissa istumisen ja rasvakudoksen määrän välillä lapsilla ja nuorilla. Katsauksessa, joka keskittyi 0–4-vuotiaisiin, havaittiin 3 tutkimuksessa 4:stä annos-vastesuhde television katseluajan ja rasvakudoksen määrän suhteen ja 2 tutkimuksessa 5:stä tilastollisesti merkitsevä yhteys esikouluikäisillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eräässä raportissa mainitussa katsauksessa «Wu L, Sun S, He Y ym. The effect of interventions ...»2 tarkasteltiin ruutuajan vähentämiseen tähtäävien interventioiden vaikutuksia painoindeksiin ja ruutuaikaan, eikä havaittu merkitsevää vaikutusta lasten ja nuorten (< 18-vuotiaat) painoindeksiin 7 tutkimuksen perusteella tai ruutuaikaan 12 tutkimuksen perusteella. Aikuisten osalta samassa katsauksessa kuitenkin havaittiin ruutuajan vähentämiseen tähtäävien interventioiden vaikuttaneen myönteisesti painoindeksiin (1 tutkimus) ja ruutuaikaan (2 tutkimusta). Katsauksessa ei tarkasteltu painoindeksin lisäksi muita kehon rasvakudoksen määrää kuvaavia muuttujia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018. https://health.gov/paguidelines/second-edition/report.aspx
  2. Wu L, Sun S, He Y ym. The effect of interventions targeting screen time reduction: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2016;95:e4029 «PMID: 27399085»PubMed