Takaisin

Klotsapiini verrattuna olantsapiiniin itsemurhien ehkäisyssä psykoosipotilailla

Näytönastekatsaukset
Pekka Jylhä ja Kristian Wahlbeck
26.3.2020

Näytön aste: B

Klotsapiini on ilmeisesti olantsapiinia tehokkaampi itsetuhoisuuden hoidossa psykoosipotilailla.

Satunnaistetussa kansainvälisessä 11 maata käsittäneessä monikeskustutkimuksessa «Meltzer HY, Alphs L, Green AI ym. Clozapine treatm...»1 verrattiin olantsapiinin ja klotsapiinin vaikutuksia suisidaalisuuteen skitsofreniaa (n = 609) tai skitsoaffektiivista psykoosia (n = 371) sairastavilla potilailla, jotka olivat 18–65-vuotiaita, joiden diagnoosi oli asetettu DSM-IV:n mukaan ja joilla oli korkea suisidiriski.

Korkea suisidiriski tarkoitti

  1. aiempaa itsemurhayritystä tai sairaalahoitoa itsetuhoisuuden vuoksi 3 vuoden aikana
  2. kohtalaista tai vakavaa itsetuhoisuutta, johon liittyi masennusoireita tai
  3. 1 viikon aikana ennen tutkimuksen alkua olleita itsetuhoisuuteen käskeviä harhoja.

Itsemurhia ei yksin otettu päätulosmuuttujaksi, koska arvioitiin, että se olisi edellyttänyt 20 000 potilaan otosta eron havaitsemiseksi. Sokkouttamista ei katsottu eettiseksi 2 vuoden seuranta-ajalle korkean suisidiriskin potilaille mutta arvioijat eivät tienneet hoitoryhmää. Iän ja sukupuolen osalta ryhmät eivät eronneet lähtötilanteessa. Mukaan tuli 980 vuosina 1998–1999 rekrytoitua potilasta, joita seurattiin 2 vuoden ajan. 61 % oli miehiä ja ikä oli keskimäärin 37 vuotta (± 10 vuotta). Päätulosmuuttuja oli kaksi: 1) itsetuhoisuus, joka määriteltiin merkittävänä itsemurhayrityksenä (sisältäen toteutuneet itsemurhat) tai sairaalahoito välittömän itsemurhavaaran vuoksi ja 2) CGI-SS -itsetuhoisuuskyselyn mukaan tulos paljon tai hyvin paljon huonompi suisidaalisuuden suhteen lähtötilanteeseen verrattuna psykiatrin arvioimana (eli 1–7 asteikon vastaukset 6 tai 7). Arviointi tehtiin lähtötilanteessa ja tutkimusviikoilla 8, 16, 24, 32, 40, 48, 52, 60, 68, 80, 92 ja 104. Olantsapiiniannos oli vuorokaudessa keskimäärin 16,6 mg ± 6,4 mg ja klotsapiiniannos 274,2 mg ± 155 mg. 380 osallistujaa (39 %) lopetti lääkkeen kesken tutkimuksen, 99 (10 %) perui suostumuksensa tutkimukseen ja 72 (7 %) kadotettiin seurannasta.

Ensimmäisen päätulosmuuttujan suhteen klotsapiinin HR oli 0,76 (95 % luottamusväli 0,58–0,97) ja toisen HR 0,78 (95 % luottamusväli 0,61–0,99). Klotsapiiniryhmässä oli 5/490 ja olantsapiiniryhmässä 3/490 suisidikuolemaa, ei tilastollista eroa. Merkittäviä itsemurhayrityksiä klotsapiiniryhmässä oli 34, olantsapiiniryhmässä 55 ja sairaalahoitoja itsemurhan estämiseksi klotsapiiniryhmässä 82, olantsapiiniryhmässä 107. Näissä muuttujissa oli tilastollinen ero. CGI-SS-itsetuhoisuuskyselyssä paljon tai hyvin paljon huonompi vointi oli klotsapiiniryhmässä 120:llä, olantsapiiniryhmässä 161:llä, tilastollinen ero (p < 0,005).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Klotsapiini on haittaprofiilinsa vuoksi vakiintunut hoitoresistentin skitsofrenian hoitovaihtoehdoksi, ja sen käyttöön liittyy jatkuva verenkuvaseuranta.

Kirjallisuutta

  1. Meltzer HY, Alphs L, Green AI ym. Clozapine treatment for suicidality in schizophrenia: International Suicide Prevention Trial (InterSePT). Arch Gen Psychiatry 2003;60:82-91 «PMID: 12511175»PubMed