Takaisin

Perampaneelin käyttö lisälääkkeenä vaikeahoitoisessa yleistyneessä epilepsiassa

Näytönastekatsaukset
Jukka Peltola
27.2.2019

Näytön aste: B

Perampaneeli lisälääkkeenä lienee lumelääkettä tehokkaampi vaikeahoitoisen yleistyneen epilepsian toonis-kloonisten kohtauksien hoidossa.

Perampaneelin käyttöä lisälääkkeenä yleistyneessä epilepsiassa tutkittiin satunnaistetussa, sokkoutetussa lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «French JA, Krauss GL, Wechsler RT ym. Perampanel f...»1. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 164 potilasta, ja 162 potilasta muodosti analyysiryhmän (81 perampaneeliryhmässä ja 81 lumelääkeryhmässä). Tutkimuksessa oli 4 viikon titraatiojakso ja 13 viikon ylläpitojakso kaksoissokkoutettuna.

Perampaneeliryhmässä tajuttomuuskouristuskohtausten mediaanivähentymä oli 76,5 % ja lumelääkeryhmässä 38,4 % (p < 0,0001). Lisäksi hoitovasteen saaneita (> 50 % kohtausvähentymä) oli perampaneeliryhmässä 64,2 % ja lumeryhmässä 39,5 % (p = 0,0019). Yleisimmät haitat perampaneeliryhmässä oli huimaus (32,1 %) ja fatiikki (14,8 %). Perampaneeli ei lisännyt poissaolokohtauksia eikä myokloonisia kohtauksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. French JA, Krauss GL, Wechsler RT ym. Perampanel for tonic-clonic seizures in idiopathic generalized epilepsy A randomized trial. Neurology 2015;85:950-7 «PMID: 26296511»PubMed