Takaisin

Kognitiivinen käyttäytymislyhytterapia skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: B

Kognitiivinen lyhytterapia lievittää ilmeisesti skitsofrenian positiivisia oireita.

Naeemin ym. laajennetussa Cochrane-katsauksessa «Naeem F, Khoury B, Munshi T ym. Brief cognitive be...»1 analysoitiin tutkimuksia, joissa verrattiin 6–10 istunnon laajuista kognitiivista käyttäytymisterapiaa tavanomaiseen tai muuhun hoitoon. Terapiamenetelmän tuli vastata pidemmässä psykoosien KBT-hoidossa käytettyä. Katsauksen kriteerit täytti 9 julkaisua, jotka perustuivat 4 tehtyyn tutkimukseen; näissä oli mukana 1 207 potilasta. 1 tutkimuksista käytti vertailuinterventiona supportiivista hoitoa, 1 keskusteluryhmää, muut tavanomaista hoitoa. Hoidon kesto vaihteli 5–20 viikon välillä.

Verrattuna tavanomaiseen hoitoon lyhyt KBT merkitsevästi vähensi negatiivisia oireita (1 tutkimus, suuri vaikutuskoko g = 0,90, p < 0,0001) ja positiivisia oireita (5 tutkimusta, kohtalainen vaikutuskoko g = 0,48, p < 0,0001). Positiivisista oireista vaikutus deluusioihin oli suurempi kuin hallusinaatioihin (g = 0,56 vs. g = 0,45). 2 tutkimuksessa todettiin kohtalainen vaikutus ahdistuneisuuteen (g = 0,61), 2 tutkimuksessa pieni vaikutus masennusoireisiin (g = 0,31). Ymmärrys sairaudentilasta (insight) parani kohtalaisesti 2 tutkimuksessa (g = 0,42) ja elämänlaatu 3 tutkimuksessa pienellä vaikutuskoolla (g = 0,29).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

«Naeem F, Khoury B, Munshi T ym. Brief cognitive be...»1: Lyhytkestoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikuttavuutta psykoosien hoidossa ei ole riittävästi verrattu pitempikestoiseen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Vaikutus negatiivisiin oireisiin perustuu vain 1 tutkimukseen, eikä tämän meta-analyysin perusteella voida päätellä, että lyhyt KBT olisi erityisen tehokas juuri niihin tai tehokkaampi niihin kuin positiivisiin oireisiin.

Kirjallisuutta

  1. Naeem F, Khoury B, Munshi T ym. Brief cognitive behavioral therapy for psychosis (CBTp) for schizophrenia: Literature review and meta-analysis. Int J Cogn Ther 2016;9:73-86