Takaisin

Kognitiivinen käyttäytymisterapia psykoosin negatiivisten oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: B

Tavanomainen psykoosien hoitoon tarkoitettu kognitiivinen käyttäytymisterapia ei ilmeisesti ole tehokas negatiivisten oireiden hoidossa.

Velthorst ym. meta-analyysiin «Velthorst E, Koeter M, van der Gaag M ym. Adapted ...»1 otettiin 35 valintakriteerit täyttänyttä artikkelia 30 tutkimuksesta vuosilta 1993–2013, joissa oli yhteensä 2 312 potilasta. Mukaan otettiin artikkeleita, joissa oli raportoitu hoidon vaikutusta negatiivisiin oireisiin, tavallisesti toissijaisena lopputulemana. Yhteenlaskettu vaikutus oireiden lievittymiseen oli pieni (Hedges g = 0,093) ja heterogeeninen. Samanlaiset tulokset saatiin tutkimuksista, joissa negatiivisten oireiden lievitys oli ensisijainen tutkimuksen lopputulema (g = 0,157).

Metaregressio osoitti, että suuremmat vaikutuskoot liittyivät aikaisempaan julkaisuajankohtaan, heikompaan tutkimuksen laatuun ja KBT:n antamiseen yksilöterapiana ryhmähoidon sijasta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Velthorst E, Koeter M, van der Gaag M ym. Adapted cognitive-behavioural therapy required for targeting negative symptoms in schizophrenia: meta-analysis and meta-regression. Psychol Med 2015;45:453-65 «PMID: 24993642»PubMed