Takaisin

Kognitiivinen terapia lääkehoidosta kieltäytyville skitsofreniapotilaille

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Lääkehoidosta kieltäytyneillä potilailla kognitiivinen terapia verrattuna pelkkään seurantaan saattaa lievittää psykoosin oireita hoitoon motivoituneilla.

Morrisonin ym. tutkimuksessa «Morrison AP, Turkington D, Pyle M ym. Cognitive th...»1 74 skitsofreniaryhmän diagnoosin saanutta potilasta satunnaistettiin saamaan joko 26 viikoittaista istuntoa kognitiivista yksilöterapiaa 9 kuukauden aikana ja enintään 4 tehosteistuntoa seuraavien 9 kuukauden aikana tai pelkkää tilan seurantaa; tutkimuksen ensisijainen lopputulema oli PANSS-asteikon pisteiden kokonaissumma, jota seurattiin 3 kuukauden välein 18 kuukauteen asti. Tutkimus suoritettiin 2 eri keskuksessa. Arvioijat oli sokkoutettu.

PANSS-kokonaispisteet olivat johdonmukaisesti alempia kognitiivista terapiaa saaneessa ryhmässä; arvioitu ryhmien välinen vaikutuskoko oli -6,52 (95 % luotettavuusväli -10,79 – -2,25). Tutkimuksessa tapahtui 8 vakavaa haittatapahtumaa. Kognitiivisen terapian ryhmässä 1 yliannostus ja 1 vaaran aiheuttaminen toisille, molemmat terapian jälkeen; kontrolliryhmässä 2 mielenterveyteen ja tutkimukseen liittymätöntä kuolintapausta, 1 yliannostus ja 2 tahdosta riippumattomaan hoitoon joutumista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: Terapeutit olivat alan huippuasiantuntijoiden ohjauksessa.
  • Kommentti: Tulosten luotettavuutta vähentää tutkimusjoukon pienuus ja 30 % potilaskato. Tutkimuksen perusteella ei voida sanoa kognitiivisen terapian tarjoavan samantasoista suojaa kuin antipsykoottinen lääkehoito. Tulokset ovat silti lupaavia ja laajemmat tutkimukset naturalistisessa ympäristössä ovat tarpeen.

Morrisonin ym. avoimessa pilottitutkimuksissa «Morrison AP, Hutton P, Wardle M ym. Cognitive ther...»2 20 skitsofreniaryhmän potilasta, jotka eivät olleet käyttäneet antipsykoottista lääkitystä 6 kuukauteen, sai viikoittaista kognitiivista terapiaa 9 kuukauden ajan. PANSS-kokonaispisteitä seurattiin lähtötilanteessa ja 9 sekä 15 kuukauden kohdalla.

Potilaista 35 % saavutti 50 % vähennyksen PANSS-pisteissä 9 kuukauden kohdalla ja 50 % 15 kuukauden kohdalla. Vastaavat vaikutuskoot olivat 0,85 9 kuukauden ja 1,26 15 kuukauden kohdalla. Kenenkään tila ei merkittävästi huonontunut.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: Terapeutit olivat alan huippuasiantuntijoiden ohjauksessa.

Kirjallisuutta

  1. Morrison AP, Turkington D, Pyle M ym. Cognitive therapy for people with schizophrenia spectrum disorders not taking antipsychotic drugs: a single-blind randomised controlled trial. Lancet 2014;383:1395-403 «PMID: 24508320»PubMed
  2. Morrison AP, Hutton P, Wardle M ym. Cognitive therapy for people with a schizophrenia spectrum diagnosis not taking antipsychotic medication: an exploratory trial. Psychol Med 2012;42:1049-56 «PMID: 21914252»PubMed