Takaisin

Lyhytkestoinen koulutuksellinen terapia (psykoedukaatio) ja psykoosien uusiutuminen

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: B

Lyhytkestoinen koulutuksellinen terapia todennäköisesti parantaa lääkehoitomyöntyvyyttä ja vähentää psykoosin uusiutumisriskiä.

Koulutuksellisella terapialla (psykoedukaatiolla) tarkoitetaan hoitoa, jossa keskeinen ainesosa on tietojen antaminen sairaudesta ja sen hoidosta; potilaan ja hänen omaistensa kuunteleminen ja jonka tarkoituksena on potilaan ja hänen läheistensä voimaannuttaminen sekä sairauden ja sen seurausten kanssa selviytyminen.

Lyhytkestoinen psykoedukaatio tarkoittaa tässä joko potilaalle, potilaiden ryhmälle tai perheille annettua korkeintaan 10 istunnon hoitoa.

Zhaon ym. «Zhao S, Sampson S, Xia J ym. Psychoeducation (brie...»1 Cochrane-katsauksessa etsittiin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joissa edellä kuvattua interventiota oli verrattu mihin tahansa muuhun interventioon tai tavanomaiseen hoitoon vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Katsaukseen löydettiin 20 tutkimusta, joissa oli yhteensä 2 337 potilasta.

Psykoedukaatiota saaneiden lääkehoitomyöntyvyys oli parempi lyhyellä aikavälillä 3 tutkimuksen perusteella (n = 448, RR 0,63 95 % luottamusväli 0,41–0,96, tutkimustiedon laatu kohtalainen). Relapsien todennäköisyys oli merkitsevästi pienempi (n = 406, RR 0,70, 95 % luottamusväli 0,52–0,93, tutkimustiedon laatu kohtalainen) lyhyellä aikavälillä, mutta ei pidemmällä. Useimmat tutkimukset todettiin heikkolaatuisiksi ja käyttökelpoista dataa saatiin vain harvoista tutkimuksista. Lyhytkestoisen koulutuksellisen terapian vaikuttavuuden osoittaminen edellyttää vielä laajempia tasokkaita tutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Monet tutkimuksista oli tehty Kiinassa
  • Kommentti: Tutkimusten laadussa oli puutteita.

Kirjallisuutta

  1. Zhao S, Sampson S, Xia J ym. Psychoeducation (brief) for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD010823 «PMID: 25854522»PubMed