Takaisin

Toipumiseen fokusoitu kognitiivinen terapia kroonisilla skitsofreniapotilailla

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: C

Toipumiseen fokusoitu kognitiivinen terapia saattaa parantaa toimintakykyä ja lievittää negatiivisia ja positiivisia oireita kroonisilla skitsofreniapotilailla.

Grantin ym. tutkimuksessa «Grant P, Huh P, Perivoliotis D, Stolar N, Beck A. ...»1 60 huonon toimintatason omaavaa, kognitiivisesti heikentynyttä keski-ikäistä avohoidon skitsofreniapotilasta satunnaistettiin saamaan 18 kuukauden ajan joko tavanomaista hoitoa tai uudentyyppistä kognitiivista yksilöterapiaa 1 kerran viikossa. Tämä terapia pyrkii oireiden käsittelyn sijasta vahvistamaan ja kehittämään potilaan omia intressejä, vahvuuksia ja voimavaroja ns. toipumisorientaation (Recovery Orientation) mukaisesti. Tavoitteena on ollut identifioida ja edistää konkreettisia tavoitteita elämänlaadun parantamiseksi ja normaaliin yhteisöön palaamiseksi. Tutkimuksen ensisijaisena lopputulemana on ollut GAS-pistemäärä 18 kuukauden kuluttua satunnaistamisesta, toissijaisina SANS- ja SAPS-pisteet 18 kuukautta satunnaistamisesta. Arviointi suoritettiin sokkoutetusti.

Kognitiivista terapiaa saanut ryhmä saavutti kliinisesti merkittävän parannuksen GAS-pisteissä (keskiarvot 58,3 vs. 47,9; p = 0,03; d = 0,56). Terapiaryhmässä myös negatiiviset avolitio-apatiaoireet vähenivät enemmän 18 kuukauden kohdalla (9,4 vs. 12,3 p = 0,01, d = -0,66), samoin positiiviset oireet (9,4 vs. 18,2 p = 0,04, d = -0,46).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Saman tutkimuksen jatkoseurannassa «Grant P, Bredemeier K, Beck A. Six-month follow up...»2 tutkittiin potilaiden tilaa 24 kuukautta satunnaistamisesta. Terapiaryhmä oli edelleen tavanomaista hoitoa saaneisiin verrattuna parempi GAS:lla mitatun toimintakyvyn suhteen (63,14 ± 4,64 vs. 58,00 ± 4,84; d = 0,53), negatiivisten avolitio-apatiaoireiden suhteen (1,63 ± 0,43 vs. 2,17 ± 0,45; d = -0,66) ja positiivisten oireiden suhteen (14 ± 3,61 vs. 19,93 ± 3,78, d = -1,36). Sairauden kesto vaikutti tuloksiin niin, että vähemmän aikaa sairastaneiden tila alkoi kohentua aikaisemmin ja nousi merkitsevälle tasolle 18 kuukauden kohdalla, kun taas pisimpään sairastaneiden tila ei noussut merkitsevälle tasolle ennen kuin 24 kuukauden seuranta-ajan lopussa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti:

Tulos on merkittävä, koska kliinisesti merkittävää parannusta tapahtui myös kroonisimpien potilaiden kohdalla ja koska tavanomaisella psykoosien hoitoon sovelletulla kognitiivisella käyttäytymisterapialla ei ole pystytty lievittämään negatiivisia oireita. Kyseessä olevaa hoitoa on vielä tutkittava useammassa keskuksessa ja suuremmilla potilasmäärillä.

Kirjallisuutta

  1. Grant P, Huh P, Perivoliotis D, Stolar N, Beck A. Randomized trial to evaluate the efficacy of cognitive therapy for low-functioning patients with schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2012;69:121-9
  2. Grant P, Bredemeier K, Beck A. Six-month follow up of recovery-oriented cognitive therapy for low-functioning individuals with schizophrenia. Psych Serv 2017;68:997-1002