Takaisin

Psykoosirelapsin varomerkkien tunnistaminen

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
26.3.2020

Näytön aste: B

Psykoosirelapsin varomerkkien tunnistamisen harjoittelu ilmeisesti vähentää relapsin ja uuden sairaalahoidon riskiä.

Morrissin ym. katsauksessa «Morriss R, Vinjamuri I, Faizal MA ym. Training to ...»1 oli mukana 34 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, yhteensä 3 354 potilasta. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa tutkimuksissa interventioon sisältyi varomerkkien tunnistamisen harjoittelun ohella myös muita psykologisia toimenpiteitä.

Harvemmat potilaat saivat relapsin varomerkkien tunnistamisen harjoittelun jälkeen verrattuna tavanomaiseen hoitoon (potilasmäärä 23 vs. 43 %; RR 0,53, 95 % luotettavuusväli 0,36–0,79). Samoin uudelleen sairaalaan joutumisen riski oli merkitsevästi pienempi (sama 19 vs. 39 %; RR 0,48, 95 % luottamusväli 0,35–0,66). Varomerkkien tunnistamisharjoittelu ei merkitsevästi pidentänyt aikaa seuraavaan relapsiin tai seuraavaan sairaalahoitoon.

Katsauksen kirjoittajien arvion mukaan käytettävissä olleen tutkimustiedon laatu oli hyvin heikko Cochrane-kriteerien mukaan arvioituna, ks. myös kommentti, ja siksi uudet tutkimukset saattavat muuttaa näitä lopputuloksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

«Morriss R, Vinjamuri I, Faizal MA ym. Training to ...»1: Koska varomerkkien tunnistamisen harjoittelu toteutui muiden samanaikaisten toimien kanssa, ei sen spesifistä osuutta lopputulokseen ole helppo arvioida.

Kirjallisuutta

  1. Morriss R, Vinjamuri I, Faizal MA ym. Training to recognize the early signs of recurrence in schizophrenia. Schizophr Bull 2013;39:255-6 «PMID: 23325785»PubMed