Takaisin

Perhefokusoitu koulutuksellinen terapia ja psykoosiriski

Näytönastekatsaukset
Raimo Salokangas
26.3.2020

Näytön aste: C

Perhefokusoitu psykososiaalinen interventio saattaa parantaa perheen sisäistä kommunikaatiota ja vähentää psykoosiriskissä olevan psykoottisia oireita.

Satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa 66 nuorta psykoosiriskipotilasta ja heidän vanhempansa ohjattiin saamaan 6 kuukauden ajan 18 istuntoa psykoosiriskipotilaille kehitettyä perhefokusoitua terapiaa, joka käsitti koulutuksellisen terapian psykoosin varhaisoireista, stressinkäsittelyn, kommunikoinnin harjoittelun ja ongelmanratkaisun taitojen harjoittelun. 63 nuorta ja heidän vanhempansa saivat 3 istuntoa koulutuksellista perheinterventiota, jossa keskityttiin oireiden preventioon. Tästä tutkimuksesta on julkaistu kaksi raporttia: «O'Brien MP, Miklowitz DJ, Candan KA ym. A randomiz...»1 ja «Miklowitz DJ, O'Brien MP, Schlosser DA ym. Family-...»2.

Perhefokusoidun terapian saaneilla psykoosiriskipotilailla heidän perheidensä kommunikaatio parani ja potilaiden vaimentuneet psykoottiset oireet vähenivät enemmän kuin koulutuksellisen oireiden hallintaan kohdistuneen perheintervention saaneiden. Negatiiviset oireet vähenivät terapiamuodosta riippumatta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«O'Brien MP, Miklowitz DJ, Candan KA ym. A randomiz...»1, «Miklowitz DJ, O'Brien MP, Schlosser DA ym. Family-...»2: Psykoosiriskissä olevien potilaiden ja heidän perheidensä keskinäistä kommunikaatiota voidaan parantaa ja vähentää psykoosiriskissä olevien oireilua.

Kirjallisuutta

  1. O'Brien MP, Miklowitz DJ, Candan KA ym. A randomized trial of family focused therapy with populations at clinical high risk for psychosis: effects on interactional behavior. J Consult Clin Psychol 2014;82:90-101 «PMID: 24188511»PubMed
  2. Miklowitz DJ, O'Brien MP, Schlosser DA ym. Family-focused treatment for adolescents and young adults at high risk for psychosis: results of a randomized trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014;53:848-58 «PMID: 25062592»PubMed