Takaisin

CRP nielutulehduksen diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Johanna Wikstén
11.6.2020

Näytön aste: B

CRP-määrityksestä ei ilmeisesti ole apua nielutulehduksen diagnostiikassa.

Tanskalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Christensen AM, Thomsen MK, Ovesen T ym. Are proca...»1 tutkittiin 100 iältään 15–40-vuotiasta akuuttia tonsilliittia sairastavaa potilasta 6 kuukauden aikana 8 lääkärin vastaanotolla. Pikatestillä testattuna 26 % potilaista oli StrA-positiivisia.

CRP-arvo oli korkeampi potilailla, joilla StrA-pikatesti oli positiivinen kuin potilailla, joilla pikatesti oli negatiivinen. Herkkyys (66–90 %) ja tarkkuus (45–75 %) jäivät mataliksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Uusiseelantilaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa «Johnston J, Stretton M, Mahadevan M ym. Peritonsil...»2 katsottiin vuosilta 2006–16 1 773 peritonsillaaripaisepotilaan (ikämediaani 35, IQR 27–45) tietoja, ja todettiin, ettei CRP nouse keskimäärin kovin korkealle ja vaihteluväli oli suuri (mediaani 85, IQR 41–143 mg/l).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tässä todettiin, ettei CRP myöskään toimi hyvänä testinä komplikaatioiden erotusdiagnostiikassa.

Suomalaistutkimuksessa «Kunnamo A, Korppi M, Helminen M. Tonsillitis in ch...»3 tamperelaisten lapsipotilaiden (ikämediaani 3,9 vuotta, vaihteluväli 0,4–16,1 vuotta), joilla oli ollut tulovaiheessa kuumetta yli 38 astetta ja nielussa katteet, nielunäytteistä (antigeenitesti n = 170 tai viljely n = 157) määriteltiin StrA (positiivinen 16 %:lla).

190 lapsipotilaan kohdalla CRP ei auttanut erottelemaan StrA-tonsilliitteja muista tonsilliiteista: StrA ka ± SD: 80,7 ± 62,4 mg/L ja ei-StrA-tonsilliitit ka ± SD: 71,0 ± 61,6 mg/L.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Christensen AM, Thomsen MK, Ovesen T ym. Are procalcitonin or other infection markers useful in the detection of group A streptococcal acute tonsillitis? Scand J Infect Dis 2014;46:376-83 «PMID: 24606046»PubMed
  2. Johnston J, Stretton M, Mahadevan M ym. Peritonsillar abscess: A retrospective case series of 1773 patients. Clin Otolaryngol 2018;43:940-944 «PMID: 29377585»PubMed
  3. Kunnamo A, Korppi M, Helminen M. Tonsillitis in children: unnecessary laboratory studies and antibiotic use. World J Pediatr 2016;12:114-7 «PMID: 26547213»PubMed