Takaisin

Mikrobilääkehoidon vaikutus nielukipuoireiden kestoon

Näytönastekatsaukset
Terhi Manner
11.6.2020

Näytön aste: C

Perusterveydenhuollossa mikrobilääkehoitoa alle viikon kestäneeseen nielukipuun saavista potilaista noin puolet saattaa olla kivuttomia 3 vuorokauden kuluttua hoidon aloituksesta, kun lumehoitoa saavista kivuttomia on noin kolmannes.

Cochrane-katsauksessa «Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for...»1 tutkittiin mikrobilääkehoidon vaikutusta nielutulehduksen tyypillisiin oireisiin perusterveydenhuollossa. Mukaan hyväksyttiin 27 satunnaistettua tai kvasi-satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 12 835 nielukivun vuoksi perusterveydenhuollon hoidossa olevaa potilasta. Mukaan otettiin tutkimukset, joissa verrattiin mikrobilääkehoitoa lumehoitoon. Tähän katsauksen päivitykseen haku tehtiin tietokannoista Cochrane, Medline ja Embase ajalla 5/2011–7/2013. Päätulosmuuttujana oli kurkkukipu 3 ja 6–8 vuorokauden kohdalla, ja toissijaisina tulosmuuttujina kuume ja päänsärky 3 vuorokauden kohdalla sekä märkäisten ja ei-märkäisten komplikaatioiden ilmaantuminen.

Tutkittavat oli lapsia, nuoria ja aikuisia. 3 vuorokauden kohdalla (15 tutkimusta, 3 621 potilasta) mikrobilääkeryhmässä nielukipua oli edelleen 1 009 potilaalla (50,3 %) ja lumeryhmässä 1 031 potilaalla (66 %), RR 0,68 (95 % luottamusväli 0,59–0,79). Tulosten heterogeenisyys oli suurta I2 = 83,7 %. Kun nielussa kasvoi streptokokki (11 tutkimusta), RR oli 0,58 (95 % luottamusväli 0,48–0,71) ja kun ei kasvanut (6 tutkimusta), RR oli 0,78 (95 % luottamusväli 0,63–0,97). Mikrobilääkehoito vähensi myös kuumeen (RR 0,71, 95 % luottamusväli 0,45–1,10) ja päänsäryn (RR 0,44, 95 % luottamusväli 0,27–0,71) esiintymistä 3. hoitopäivänä. Jotta estetään kurkkukipu 1 potilaalla 3. päivänä, tulee hoitaa 3,7 streptokokkipositiivista potilasta (number needed to treat to benefit, NNTB). Vastaava luku StrA-negatiivisilla oli 6,5 ja testaamattomilla 14,4.

1 viikon kohdalla mikrobilääkeryhmässä 246 / 1 839 (13,4 %) potilaalla oli edelleen nielukipua ja lumehoidossa vastaavasti 206 / 1 135 (18,1 %) potilaalla, RR 0,49 (95 % luottamusväli 0,32–0,79). Streptokokkipositiivisilla (7 tutkimusta) RR oli 0,29 (95 % luottamusväli 0,12–0,70) ja -negatiivisilla (5 tutkimusta) RR 0,73 (95 % luottamusväli 0,50–1,07).

Mikrobilääkehoito vähensi nielukipua ja kuumetta noin puoleen, ja se lyhensi oireiden kestoa keskimäärin vajaan vuorokauden verran viikon seurannassa. Suurimmillaan hoidon hyöty on 3. vuorokauden kohdalla. Taudin luonnollinen kulku oli samankaltainen niin streptokokkipositiivisilla, -negatiivisilla kuin testaamattomillakin.

  • Tutkimuksen taso: tasokas
  • Tutkimuksen sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Mikrobilääkehoitoa käytettiin sekä streptokokin aiheuttamassa nielutulehduksessa että non-streptokokkaalisessa taudissa; osassa tutkimuksia streptokokkia ei testattu. Tämä ei vastaa nykyistä kliinistä käytäntöä. Tutkimuksessa ei ilmoitettu tutkimuksiin valittujen nielutulehduspotilaiden oireiden voimakkuutta. Suurin osa katsauksen tutkimuksista on tehty 1950-luvulla; 7 tutkimusta on vuoden 1996 jälkeen, eikä uusi tutkimuksia ole julkaistu vuoden 2003 jälkeen. Katsauksessa mukana olleiden tutkimusten laatu oli GRADE-arvioinnissa kohtalainen – korkea (moderate to high). Vanhemmissa tutkimuksissa harhan lähteet liittyivät satunnaistamiseen ja salaukseen. Tulokset olivat heterogeenisia.

Kirjallisuutta

  1. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD000023 «PMID: 24190439»PubMed