Takaisin

Diabeetikon neuroiskeemisen jalkahaavan paikallishoito sakkaroosioktasulfaatilla

Näytönastekatsaukset
Jorma Lahtela
24.3.2021

Näytön aste: B

Sakkaroosioktasulfaattiside ilmeisesti nopeuttaa diabeetikon jalkahaavan paranemista.

Satunnaistetussa ja kontrolloidussa monikansallisessa tutkimuksessa «Edmonds M, Lázaro-Martínez JL, Alfayate-García JM ...»1 43 diabeteksen jalkahaavaan erikoistuneessa keskuksessa osoitettiin sakkaroosisidoksen merkittävästi nopeuttaneen haavan paranemista. Tutkimukseen osallistui 126 potilasta, joilla haavan koko oli yli 1 cm2 (Texas IC tai IIC), haava oli ollut yli kuukauden ja mahdollisista verisuonitoimenpiteistä oli yli 1 kuukausi. Satunnaistamisessa huomioitiin haavan koko. Hoitoaika oli 20 viikkoa. Haavanhoito ja haavaside toteutettiin kotioloissa, ja paraneminen arvioitiin kuukausittain tutkimuskeskuksissa. Tutkimus tehtiin vuosien 2013–2016 välisenä aikana Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Saksassa.

Haava parani 20 viikon kohdalla 48 % (60) potilaista aktiiviryhmässä ja 30 % (34) lumeryhmässä (18 % yksikön ero, 95 % luottamusväli 5–30, OR 2,60, luottamusväli 1,43–4,73, p = 0,002). Infektio oli yleisin haittavaikutus (20 % aktiivi- ja 28 % lumeryhmässä). Amputaatioita tehtiin 1 aktiiviryhmässä ja 2 lumeryhmässä. Vastaavasti kuolemia oli 2 ja 4 seuranta-aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Näytön asteeseen vaikuttaa se, että aiheesta on tehty vain 1 RCT-tutkimus, jossa oli rajallinen määrä potilaita. Sakkaroosioktasulfaatin arvellaan vaikuttavan metalloproteinaaseihin ja kasvutekijöihin. Se myös hidastaa bakteerien kasvua. Sakkaroosista on tulokseltaan saman suuntainen, kontrolloitu, tutkimus säärihaavoista diabetesta sairastamattomilla «Schmutz JL, Meaume S, Fays S ym. Evaluation of the...»2.

Kirjallisuutta

  1. Edmonds M, Lázaro-Martínez JL, Alfayate-García JM ym. Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6:186-196 «PMID: 29275068»PubMed
  2. Schmutz JL, Meaume S, Fays S ym. Evaluation of the nano-oligosaccharide factor lipido-colloid matrix in the local management of venous leg ulcers: results of a randomised, controlled trial. Int Wound J 2008;5:172-82 «PMID: 18494623»PubMed