Takaisin

Huuliherpeksen estohoito

Näytönastekatsaukset
Annamari Ranki
4.3.2021

Näytön aste: C

Yli kuukauden mittainen peroraalinen estohoito viruslääkkeellä ilmeisesti vähentää hiukan huuliherpeksen uusiutumista lumeeseen verrattuna normaalin immuunivasteen omaavilla aikuispotilailla

Cochrane-katsauksessa «Chi CC, Wang SH, Delamere FM ym. Interventions for...»1 oli mukana 32 tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 2 640 aikuispotilasta, joilla oli normaali immuunipuolustuskyky sekä terveydenhuollon ammattilaisen ja tutkijan toteama toistuva huuliherpes. Potilasmäärät katsauksen alkuperäistutkimuksissa vaihtelivat välillä 19 ja 310. 7 tutkimuksessa oli alle 30 potilasta. Hoitointerventioita oli 19 erilaista.

Päätetapahtumana tarkasteltiin huuliherpeksen uusiutumista. Sekä lääkärin että potilaan itse raportoimat herpesmuutokset hyväksyttiin.

1 alkuperäistutkimuksessa (n = 40) verrattiin pitkäaikaista (yli kuukausi) peroraalista asikloviirilääkitystä lumelääkitykseen: asikloviirilääkitys vähensi huuliherpeksen kliinistä uusiutumista (1,80 vs. 0,85 episodia potilasta kohden neljän kuukauden seurannassa (vastaten 0,25 episodia kuukaudessa), P = 0,009).

Vastaavasti toisen alkuperäistutkimuksen (n = 95) mukaan valasikloviirihoito vähensi herpesepisodeja 0,09 episodia/kuukausi/osallistuja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Tulokset ovat sovellettavissa suomalaiseen aikuisväestöön, jolla ei ole immuunipuutostilaa.
  • Kommentti: Näytön tasoa laskee alkuperäistutkimusten epäselvät harhan lähteet ja tulosten epätarkkuus. Estohoidon kliininen merkitys jäänee melko vähäiseksi. Tulokset eivät mahdollista asikloviirin ja valasikloviirin keskinäisen tehon vertailua. Famsikloviirin, levasimolin ja lysiinin kohdalla tulokset eivät merkittävästi eroa asikloviirista ja valasikloviirista.

Kirjallisuutta

  1. Chi CC, Wang SH, Delamere FM ym. Interventions for prevention of herpes simplex labialis (cold sores on the lips). Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD010095 «PMID: 26252373»PubMed