Takaisin

Varhaisen ihoborrelioosin antibioottihoito

Näytönastekatsaukset
Annamari Ranki
4.3.2021

Näytön aste: C

Amoksisilliini ja doksisykliini lienevät teholtaan toisiinsa verrannollisia varhaisen ihoborrelioosin hoidossa aikuispotilailla.

Verkostometa-analyysi «Torbahn G, Hofmann H, Rücker G ym. Efficacy and Sa...»1 kaikista satunnaistetuista kliinisistä tutkimuksista antibioottihoidosta varhaisessa ihoborrelioosissa sisältää 19 tutkimusta, joissa on yhteensä 2 532 potilasta. Potilaiden ikä oli 37–56 vuotta. Kaikki tutkimukset olivat aktiivisia vertailututkimuksia, yksikään ei sisältänyt lumelääkekontrollia.

Tutkitut antibiootit olivat doksisykliini, kefuroksiimiaksetiili, keftriaksoni, amoksisilliini, atsitromysiini, V-penisilliini ja minosykliini. Tuloksena oli oireiden paraneminen.

Amoksisilliinin ja doksisykliinin teho oli yhtä hyvä (Odds ratio (OR) 1,26, 95 % luottamusväli 0,41–3,87). Paranemistuloksissa ei ollut eroa, kun verrattiin annostusta doksisykliini 200 mg/vrk 3 tai 2 viikon ajan (OR 1,28, 95 % luottamusväli 0,49–3,34).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tutkimusten ongelmana olivat laajat luottamusvälit (tulosten epätarkkuus), epäsuoruus, riittämätön satunnaistaminen ja sokkouttamisen puuttuminen. Käypä hoito -työryhmä arvioi, että amoksisilliini ja doksisykliini molemmat soveltuvat 2 viikon hoitona varhaisen ihoborrelioosin hoidoksi.

Kirjallisuutta

  1. Torbahn G, Hofmann H, Rücker G ym. Efficacy and Safety of Antibiotic Therapy in Early Cutaneous Lyme Borreliosis: A Network Meta-analysis. JAMA Dermatol 2018;154:1292-1303 «PMID: 30285069»PubMed