Takaisin

Moniläiskäisen erythema migransin antibioottihoito

Näytönastekatsaukset
Annamari Ranki
4.3.2021

Näytön aste: C

Peroraalinen doksisykliini ja suonensisäinen keftriaksoni lienevät teholtaan verrannollisia moniläiskäisen erythema migransin hoidossa aikuispotilailla.

Avoimessa, havainnoivassa 1 keskuksen tutkimuksessa «Stupica D, Velušcek M, Blagus R ym. Oral do...»1 verrattiin 2 hoitoa moniläiskäiseen erythema migransiin (MEM). Tutkimuksessa oli mukana 200 eurooppalaista tai slovenialaista aikuispotilasta, joilla oli todettu MEM. Hoitotulos arvioitiin 14 vuorokauden sekä 2, 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoidon alusta.

Interventiona oli joko doksisykliini 100 mg 2 kertaa vuorokaudessa peroraalisesti tai keftriaksoni 2 g kerran vuorokaudessa suonensisäisesti 14 päivän ajan. Lääkitysvaihtoehto annettiin potilaan saapumisjärjestyksen mukaan, ryhmien ikä- ja sukupuolijakaumat sekä arvioitu borrelioosin kesto olivat samanlaiset ja kummassakin ryhmässä oli 100 potilasta. Kummassakin ryhmässä yli 90 % infektioista oli B. afzeliin aiheuttamia.

Doksisykliini- ja keftraiksonihoidoilla ei ollut merkittävää eroa hoitotuloksessa 1 vuoden kohdalla hoidon jälkeen arvioituna: 4,9 %:lla MEM-potilaista oli post-Lyme-oireita doksisykliiniryhmässä ja 6,8 %:lla keftriaksoniryhmässä Kummassakin ryhmässä MEM-ihomuutokset paranivat keskimäärin (mediaani) 7 vuorokauden sisällä (p = 0,15).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: MEM voidaan hoitaa joko doksisykliinillä 100 mg x 2/vrk tai i.v. keftriaksonilla 2 g x/ vrk 14 vuorokauden ajan. Näytön tasoa on laskettu tutkimuksen harhanlähteiden vuoksi.

Kirjallisuutta

  1. Stupica D, Velušcek M, Blagus R ym. Oral doxycycline versus intravenous ceftriaxone for treatment of multiple erythema migrans: an open-label alternate-treatment observational trial. J Antimicrob Chemother 2018;73:1352-1358 «PMID: 29385444»PubMed