Takaisin

Erythema migransin antibioottihoito

Näytönastekatsaukset
Annamari Ranki
4.3.2021

Näytön aste: C

Kahden viikon kuuri joko fenoksimetylipenisilliiniä, amoksisilliinia tai doksisykliiniä lienevät teholtaan yhdenvertaisia erythema migransin hoidossa.

Satunnaistetussa, kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Eliassen KE, Reiso H, Berild D ym. Comparison of p...»1 oli mukana 188 aikuista norjalaista potilasta, joilla oli todettu erythema migrans (EM). Hoitovaihtoehto oli sokkoutettu tutkijalle ja lääkärille.

Hoitovaihtoehdot olivat fenoksimetyylipenisilliini (PVC) 1 300 mg (noin 2 miljoonaa IU) x 3 /vrk (n = 56), amoksisilliini 500 mg x 3 /vrk (n = 64) tai doksisykliini 100 mg x 2/vrk (n = 68) 2 viikon ajan. Päätetapahtumana oli EM-muutoksen kesto (päivinä).

Hoitoryhmien välillä ei ollut eroa EM:n paranemisessa (log-rank test, p = 0,277) eikä haittavaikutuksissakaan ollut merkittäviä eroja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Näytön tasoa on laskettu, koska tutkimus ei ollut kaksoissokkoutettu

Kirjallisuutta

  1. Eliassen KE, Reiso H, Berild D ym. Comparison of phenoxymethylpenicillin, amoxicillin, and doxycycline for erythema migrans in general practice. A randomized controlled trial with a 1-year follow-up. Clin Microbiol Infect 2018;24:1290-1296 «PMID: 29505880»PubMed