Takaisin

Erythema migransin hoito lapsilla: klaritromysiini- ja amoksisilliinihoitojen vertailu

Näytönastekatsaukset
Annamari Ranki
4.3.2021

Näytön aste: C

Kahden viikon hoito joko klaritromysiinillä 15 mg/kg/vrk tai illa 50 mg/kg/vrk lienevät teholtaan yhdenvertaisia lasten erythema migransin hoidossa.

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Nizic T, Velikanje E, Ružic-Sabljic E ym. S...»1 oli mukana 135 alle 15-vuotiasta (keski-ikä 6,5-vuotta) slovenialaista lasta, joilla oli todettu erythema migrans (EM). Hoitovasteen seurantaan osallistui 132 potilasta.

Hoitovaihtoehdot olivat toisessa 66 potilaan ryhmässä klaritromysiini 15 mg/kg/vrk jaettuna 2 annokseen 12 tunnin välein ja toisessa 66 potilaan ryhmässä amoksisilliini 50 mg/kg/vrk jaettuna 3 yhtä suureen annokseen 8 tunnin välein annosteltuina (maksimiannos 500 mg/8 tuntia). Molemmissa ryhmissä hoidon kesto oli 14 vuorokautta. Päätetapahtumana oli EM-muutoksen kesto (päivinä).

Hoitoryhmien välillä ei ollut eroa EM:n paranemisessa (klaritromysiiniryhmässä EM:n kesto oli 6,9 ± 9,2 vrk ja amoksisilliiniryhmässä 6,6 ± 7,0 vrk, mediaani kummassakin ryhmässä 4 vrk; p = 0,951) eikä haittavaikutuksissakaan ollut merkittäviä eroja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Näytön tasoa on laskettu, koska tutkimusasetelma ei ollut kaksoissokkoutettu eikä satunnaistamista ollut salattu.

Kirjallisuutta

  1. Nizic T, Velikanje E, Ružic-Sabljic E ym. Solitary erythema migrans in children: comparison of treatment with clarithromycin and amoxicillin. Wien Klin Wochenschr 2012;124:427-33 «PMID: 22760494»PubMed