Takaisin

Kirurgisen hoidon merkitys sisäänkasvaneen varpaankynnen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Sanna Seppälä
4.3.2021

Näytön aste: B

Kynnen sisäänkasvu uusiutuu harvemmin, kun hoitona käytetään kirurgista hoitoa verrattuna ei-kirurgiseen hoitoon.

Sisäänkasvaneen varpaan kynnen kirurgisten ja ei-kirurgisten hoitointerventioiden tehosta tehdyssä Cochrane-katsauksessa «Eekhof JA, Van Wijk B, Knuistingh Neven A ym. Inte...»1 oli mukana 24 tutkimusta, joissa oli yhteensä 2 826 potilasta. Tutkimusten potilasmäärät vaihtelivat välillä 31–424. Katsauksen potilaat olivat kaikenikäisiä sairaalaklinikoiden mies- ja naispotilaita, joilla oli diagnosoitu sisäänkasvanut varpaankynsi ilman, että ongelman tai tulehduksen vaikeusastetta oli määritelty.

3 tutkimuksessa verrattiin kirurgista hoitoa ei-kirurgiseen hoitoon. 2 näistä tutkimuksista (yhteensä 181 potilasta) verrattiin kirurgista hoitoa kynsivallin käsittelyyn ("gutter treatment", jossa sisäänkasvanut kynnen nurkka paljastetaan, ja reuna ujutetaan ylhäältä alas asti halkaistun pienen vinyyli- tai muovikourun väliin) yhdistettyyn ei-kirurgiseen hoitoon. Päätetapahtuma oli tilan uusiminen 6–30 kuukauden seurannassa.

Kirurgisen hoidon ryhmässä tilan uusiminen ilmeni harvemmin kuin ei-kirurgisen hoidon ryhmässä: RR 0,63 (95 % luottamusväli 0,47–0,85). Tilastollinen heterogeenisyysaste (I2) näille oli 0 %. 1 tutkimuksessa (102 potilasta) eroa hoitojen välillä ei ollut (RR 0,89 95 % luottamusväli 0,77–1,04), kun tarkasteltiin kirurgisen hoidon ja ei-kirurgisen hoidon (yhdistettynä orthonyxiaan, jossa kynttä nostetaan ihosta pienellä jousella) välistä eroa.

  • Sovellettavuus: hyvä
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Kommentti: Näytön tasoa on laskettu alkuperäisjulkaisujen harhanlähteistä johtuen. Sisäänkasvaneen varpaankynnen hoitoon käytetään maailmalla useita erilaisia kirurgisia toimenpiteitä. Suomessa käytössä ovat lähinnä kynnen osapoisto (partial nail avulsion) ja kiilaekskiisio (wedge resection) fenoliin yhdistettynä tai ilman. Näyttö ei-kirurgisten hoitojen tehosta on vähäistä, minkä vuoksi niiden hyödystä sisäänkasvaneen varpaankynnen hoidossa ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä. Kynnen osapoisto ei ole osoittautunut kokopoistoa tehottomammaksi, minkä vuoksi käytännössä suositaan vähemmän invasiivista osapoistoa.

Kirjallisuutta

  1. Eekhof JA, Van Wijk B, Knuistingh Neven A ym. Interventions for ingrowing toenails. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD001541 «PMID: 22513901»PubMed