Takaisin

Antibioottihoidon merkitys sisäänkasvaneen varpaankynnen kirurgisen hoidon yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Sanna Seppälä
4.3.2021

Näytön aste: B

Sisäänkasvaneen varpaankynnen kirurgisen hoidon yhteydessä aloitettu paikallinen tai oraalinen antibioottihoito ei ilmeisesti vähennä postoperatiivisia infektioita.

Kynnen sisäänkasvun kirurgisten ja ei-kirurgisten hoitointerventioiden tehosta tehdyssä Cochrane-katsauksessa Eekhof JA, Van Wijk B, Knuistingh Neven A ym. Inte...1 oli mukana 24 tutkimusta, joissa oli yhteensä 2 826 potilasta.

Antibioottihoidon merkitystä kynnen osapoiston ja fenolisaation postoperatiivisten infektioiden ehkäisyssä oli käsitelty 2 tutkimuksessa. Sisäänkasvaneen varpaankynnen tai sen seurauksena tulleen kynsivallintulehduksen vaikeusastetta tutkimuksissa ei oltu määritetty.

1 alkuperäistutkimuksessa (n = 54) kynnen osapoistoa ja fenolikäsittelyä ilman antibioottihoitoa verrattiin samaan toimenpiteeseen (osapoisto ja fenolisaatio), jonka yhteydessä aloitettiin viikon oraalinen kefaleksiinikuuri annoksella 500 mg 1 x 4, eikä postoperatiivisten infektioiden ilmaantuvuudessa ollut eroa (Risk ratio (RR) 0,18, 95 % luottamusväli 0,01–3,61). Kaikilla tutkimuksen potilailla kynsivallintulehdus oli viimeistään 2 viikon kohdalla parantunut.

Toisessa samalla tutkimusasetelmalla tehdyssä alkuperäistutkimuksessa (n = 117) ei myöskään saatu viikon seuranta-aikana merkitsevää eroa postoperatiivisen infektion ilmaantuvuuteen, kun paikallisantibioottihoito (liukeneva gentamysiini 5,3 mg:n tabletti) lisättiin kynnen osapoistoon ja fenolisaatioon (RR 0,90, 95 % luottamusväli 0,56–1,46). Myöskään viikko ennen toimenpidettä (kynnen osapoisto ja fenolikäsittely) aloitettu antibioottikuuri ei vähentänyt postoperatiivisia infektioita (RR 0,20, 95 % luottamusväli 0,01–3,98) ja toisessa vastaavassa tutkimuksessa (mean difference (MD) 0,30, 95 % luottamusväli -0,02–0,62).

  • Sovellettavuus: hyvä
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Kommentti: Cochrane-työryhmä toteaa, että sisäänkasvaneen varpaankynnen kirurgisen hoidon postoperatiivinen antibioottihoito ei vähennä postoperatiivisia infektioita ja kipua eikä lyhennä toipumisaikaa. Cochrane-työryhmän mukaan tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusnäyttö ei puolla antibiootin käyttöä sisäänkasvaneen varpaankynnen postoperatiivisten infektioiden ehkäisyssä. Tutkimusten mukaan antibioottihoito ei ilmeisesti estä myöskään sisäänkasvaneen varpaankynnen uusiutumista. Näytön astetta on laskettu alkuperäistutkimuksiin liittyvien harhan lähteiden vuoksi.

Kirjallisuutta

  1. Eekhof JA, Van Wijk B, Knuistingh Neven A ym. Interventions for ingrowing toenails. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD001541 «PMID: 22513901»PubMed