Takaisin

Paikallishoidon merkitys paiseen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kaisa Tasanen-Määttä
4.3.2021

Näytön aste: C

Avauksen hopea-hydrofibersidos saattaa edistää ihopaiseen paranemista.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Alimov V, Lovecchio F, Sinha M ym. Use of a silver...»1 verrattiin hopeasidoshoitoa (Aquacel AG, 49 potilasta, keski-ikä 38 vuotta) tavanomaiseen hoitoon (Iodosorb, 43 potilasta) ihoabsessin avauksen jälkeen aikuispotilailla. Tutkimuksessa seurattiin absessin kokoa ja sen aiheuttamaa kipua 48–72 tuntia ja 10–14 päivä absessin aukaisun jälkeen.

Hopeasidoshoito edisti paiseen aukaisun jälkeistä haavan paranemista ja vähensi kipua (Facial Pain Scale). Hopeasidoshoito assosioitui 30 %:n pienenemään absessin pinta-alassa verrattuna kontrolliryhmään (p = 0,002). Selluliitin ilmaantumisessa ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaisessa väestössä: hyvä
  • Kommentti: Kyseessä hopea-hydrofibersidos. Jää epäselväksi, riittäisikö pelkän hydrofibersidoksen käyttö.

Kirjallisuutta

  1. Alimov V, Lovecchio F, Sinha M ym. Use of a silver-containing hydrofiber dressing for filling abscess cavity following incision and drainage in the emergency department: a randomized controlled trial. Adv Skin Wound Care 2013;26:20-5 «PMID: 23263396»PubMed