Takaisin

Antibioottien merkitys paiseen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kaisa Tasanen-Määttä
4.3.2021

Näytön aste: B

Avauksen jälkeinen antibioottihoito ilmeisesti edistää ihopaiseen paranemista.

Kanadalais-kiinalaisessa meta-analyysissa «Wang W, Chen W, Liu Y ym. Antibiotics for uncompli...»1 oli mukana 14 tutkimusta, jossa käsiteltiin komplisoimattoman ihoabsessin avauksen jälkeistä antibioottihoitoa (after incision and drainage). Tutkimusten potilaat olivat aikuisia, nuoria tai lapsia, joista suurin osa oli hakeutunut päivystykseen ihopaiseen vuoksi. Seuranta-aika vaihteli 1 viikosta 3 kuukauteen.

Tutkimuksista verrattiin joka 2 antibioottihoitoa keskenään, antibioottihoitoa lumeeseen tai antibioottihoitoa tavanomaiseen hoitoon (incisio; drainage). 7 tutkimuksessa antibioottina oli kefalosporiini, 5 tutkimuksessa oli trimetopriimi-sulfametoksatsoli, 4 tutkimuksessa klindamysiini ja 1 tutkimuksessa asitromysiini. Antibioottihoidon kesto vaihteli 4 päivästä 2 viikkoon.

Antibioottien käyttö vähensi hoidon epäonnistumisen riskiä (OR 0,58; 95 % luottamusväli 0,37–0,90), paiseen uusiutumista 1 kuukauden sisällä (OR 0,48; 95 % luottamusväli 0,30–0,77), sairaalahoidon riskiä (OR 0,55; 95 % luottamusväli 0,32–0,94) ja myöhäisen uusiutumisen riskiä (OR 0,64; 95 % luottamusväli 0,48–0,95).

Suhteessa niihin, joilla ei ollut antibioottien käytössään, antibioottien käyttö lisäsi GI-haittavaikutusten riskiä. Korkein riski oli klindamysiinillä (OR 2,17; 95 % luottamusväli 1,50–4,89). Trimetopriimi-sulfametoksatsoli- tai klindamysiinihoito voi vähentää paiseen hoidon epäonnistumisen riskiä, mutta kefalosporiinien käytöllä ei ole vaikutusta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: MRSA:ta esiintyi huomattavalla osalla potilaista (43,5–87,8 %), mikä lienee korkeampi kuin suomalaisen väestön paiseissa.
  • Kommentti: Ei riittävästi tutkimustietoa yli 1 kuukauden seurannasta.

Kirjallisuutta

  1. Wang W, Chen W, Liu Y ym. Antibiotics for uncomplicated skin abscesses: systematic review and network meta-analysis. BMJ Open 2018;8:e020991 «PMID: 29437689»PubMed