Takaisin

Salisyylihapon merkitys syylän paikallishoidossa

Näytönastekatsaukset
Ilona Mikkola
4.3.2021

Näytön aste: B

Salisyylihappo on syylän paikallishoidossa ilmeisesti lumehoitoa tehokkaampi.

Brittiläisessä meta-analyysissä «Kwok CS, Holland R, Gibbs S. Efficacy of topical t...»1 oli mukana yhteensä 77 tutkimusta, joissa käsiteltiin syylien paikallishoitoja. Tutkimusten potilaat olivat aikuisia, nuoria tai lapsia, joilla oli diagnosoitu syylä kämmenessä tai jalkapohjassa. Seuranta-ajat vaihtelivat 3 viikosta 18 kuukauteen. Tutkimuksista 5 käsitteli salisyylihapon (333 potilasta) merkitystä syylien paikallishoidossa.

Salisyylihappo (SA) oli lumetta tehokkaampi (RR) 1,60; 95 %:n luottamusväli (CI) 1,15–2,24. SA ja kryoterapia yhdessä olivat tehokkaampia verrattuna pelkkään SA:oon tai kryoterapiaan. Yhdistetyissä analyyseissä paranemisaste oli 23 % (5–73 %) lumetutkimuksissa, 52 % (0–87 %) SA-tutkimuksissa, ja 58 % (38–78 %) SA:n ja kryoterapian yhdistävissä tutkimuksissa. Tilastollinen heterogeenisyysaste (I2) oli matala seuraavissa vertailuissa: kryoterapia vs. SA (0 %), kryoterapia ja SA vs. SA yksin (24 %) sekä kyoterapia ja SA vs. kryoterapia (0 %). Heterogeenisyysaste (I2) oli kohtalainen seuraavissa vertailuissa: SA vs. lume (48 %), kryoterapia vs. lume (38 %) ja aggressiivinen vs. tavallinen kryoterapia (58 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaisessa väestössä: hyvä
  • Kommentti: Kaikissa meta-analyysiin mukaan otetuissa tutkimuksissa oli käytetty hoitoaieanalyysiä. Meta-analyysiin mukaan otettujen tutkimusten hoitoajat olivat vaihtelevia.

Syylien paikallishoidon tehossa tehdyssä Cochrane-katsauksessa «Kwok CS, Gibbs S, Bennett C ym. Topical treatments...»2 oli mukana 85 tutkimusta, joissa oli yhteensä 8 815 potilasta. Tutkimusten potilaat olivat eri-ikäisiä lapsia, aikuisia tai molempia, joilla oli diagnosoitu ei-genitaalinen syylä käsiterässä, jalassa tai muualla kehossa. Tutkimukset olivat asetelmiltaan ja hoitointerventioiltaan vaihtelevia, ja harhan lähteitä arvioitiin olevan useita.

Cochrane-katsauksen alkuperäistutkimuksissa interventiot vaihtelivat ja vertasivat salisyylihappohoitoa (SA) lumeeseen. SA oli tehokkaampi kuin lume (RR 1,56, 95 % luottamusväli 1,20–2,03). Alaryhmäanalyyseissa SA:n teho käsisyyliin (RR 2,67, 95 % luottamusväli 1,43–5,01) vaikutti olevan hieman parempi kuin jalkasyyliin (RR 1,29, 95 % luottamusväli 1,07–1,55). 2 tutkimusta (n = 328) osoitti, että SA ja kryoterapia yhdessä vaikuttivat tehokkaammilta kuin SA yksinään (RR 1,24, 95 % luottamusväli 1,07–1,43).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä.
  • Kommentti: Suurin osa katsauksen tutkimuksista (71) oli tehty erikoispoliklinikoiden potilailla. Näytön astetta on laskettu alkuperäisartikkeleihin liittyvien harhanriskien vuoksi.

Kirjallisuutta

  1. Kwok CS, Holland R, Gibbs S. Efficacy of topical treatments for cutaneous warts: a meta-analysis and pooled analysis of randomized controlled trials. Br J Dermatol 2011;165:233-46 «PMID: 21219294»PubMed
  2. Kwok CS, Gibbs S, Bennett C ym. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD001781 «PMID: 22972052»PubMed