Takaisin

Ilmastointiteippihoidon teho syylien hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ilona Mikkola
4.3.2021

Näytön aste: D

Ilmastointiteippihoito saattaa olla tehokas syylän paikallishoidossa, mutta luotettava tutkimusnäyttö tehosta ja haittavaikutuksista puuttuu.

Cochrane-katsauksessa «Kwok CS, Gibbs S, Bennett C ym. Topical treatments...»1 oli mukana yhteensä 85 tutkimusta, joissa oli yhteensä 8 815 potilasta. Tutkimuksista 3 käsitteli syylän ilmastointiteippihoitoa, ja näissä tutkimuksissa oli yhteensä 193 potilasta. Potilaat olivat lapsia tai aikuisia.

1. tutkimuksessa ilmastointiteippihoitoa verrattiin ei-lääkkeelliseen känsälaastarin (= lume) tehoon syylän hoidossa. Syylä sijaitsi missä tahansa. 6 viikon seuranta-aikana paranemisprosentti oli 8/51 (16 %) ilmastointiteippiryhmässä ja 3/52 (6 %) känsälaastariryhmässä, ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

2. tutkimuksessa ilmastointiteippihoitoa oli verrattu kryohoitoon (nestetyppijäädytys 10 sekuntia kerrallaan, 2–3 viikon välein, enintään 6 kertaa) käsi- tai jalkaterän syylän hoidossa. Ilmastointiteippi oli tehokkaampi 22/30 (71 %) kuin kryohoito (15/31 (46 %).

3. tutkimuksessa ilmastointiteippihoidolla ei havaittu olevan tilastollista eroa lumeeseen (keinoiho) verrattuna (paranemisasteet 8/44 ja 9/46 pituudeltaan 6 kuukauden seurannassa) ei-genitaalialueen syylän hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Cochrane-katsauksessa oli mukana vain 3 pientä, asetelmiltaan ja seuranta-ajoiltaan erilaista tutkimusta. Harhan riskit arvioitiin epäselviksi tai suuriksi.

Kirjallisuutta

  1. Kwok CS, Gibbs S, Bennett C ym. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD001781 «PMID: 22972052»PubMed