Takaisin

Syylien nestetyppijäädytys

Näytönastekatsaukset
Ilona Mikkola
4.3.2021

Näytön aste: C

Nestetyppijäädytys saattaa olla lumetta tehokkaampi syylän hoidossa.

Brittiläisessä meta-analyysissä «Kwok CS, Holland R, Gibbs S. Efficacy of topical t...»1 oli mukana yhteensä 77 tutkimusta, joissa käsiteltiin syylien paikallishoitoja. Tutkimusten potilaat olivat aikuisia, nuoria tai lapsia, joilla oli diagnosoitu syylä kämmenessä tai jalkapohjassa. Seuranta-ajat vaihtelivat 3 viikosta 18 kuukauteen. Tutkimuksista 2 (72 potilasta) käsitteli nestetyppijäädytyksen merkitystä syylien paikallishoidossa.

Nestetyppijäädytys ei ollut lumetta tehokkaampi, RR 0,89 (95 % luottamusväli 0,27–2,92), mutta intensiivinen nestetyppijäädytys oli tavallista nestetyppijäädytystä tehokkaampi RR 2,06 (95 % luottamusväli 1,20–3,52). Yhdistetyissä analyyseissä paranemisaste oli 23 % (5–73 %) lumetutkimuksissa, 49 % (0–69 %) nestetyppijäädytystutkimuksissa, 54 % (45–75 %) intensiivisen nestetyppijäädytyksen tutkimuksissa ja 58 % (38–78 %) salisyylihapon (SA) ja nestetyppijäädytyksen yhdistävissä tutkimuksissa. Tilastollinen heterogeenisyysaste (I2) oli matala seuraavissa vertailuissa: nestetyppijäädytys vs. SA (0 %), nestetyppijäädytys ja SA vs. SA yksin (24 %) sekä nestetyppijäädytys ja SA vs. nestetyppijäädytys (0 %). Heterogeenisyysaste (I2) oli kohtalainen seuraavissa vertailuissa: SA vs. (48 %), nestetyppijäädytys vs. lume (38 %) intensiivinen vs. tavallinen nestetyppijäädytys (58 %).

Syylien paikallishoidon tehossa tehdyssä Cochrane-katsauksessa «Kwok CS, Gibbs S, Bennett C ym. Topical treatments...»2 oli mukana 85 tutkimusta, joissa oli yhteensä 8 815 potilasta. Tutkimusten potilaat olivat eri-ikäisiä lapsia, aikuisia tai molempia, joilla oli diagnosoitu ei-genitaalinen syylä käsiterässä, jalassa tai muualla kehossa. Tutkimukset olivat asetelmiltaan ja hoitointerventioiltaan vaihtelevia, ja harhan lähteitä arvioitiin olevan useita.

Nestetyppijäädytyksen ja lumeen välillä ei todettu olevan tilastollisesti merkitseviä tehoeroja (RR 1,45, 95 % luottamusväli 0,65–3,23). Alaryhmäanalyysissa nestetyppijäädytyksen teho käsisyyliin (RR 2,63, 95 % luottamusväli 0,43–15,94) vaikutti paremmalta kuin jalan syyliin (RR 0,90, 95 % luottamusväli 0,26–3,07). Intensiivinen nestetyppijäädytys oli mietoa nestetyppijäädytystä tehokkaampi (RR 1,90, 95 % luottamusväli 1,15–3,15), mutta sillä oli enemmän haittavaikutuksia. Nestetyppijäädytyksen intervallivälillä (2, 3, 4 viikkoa) ei ollut merkitystä syylän paranemisessa.

Kommentti: Annetun nestetyppijäädytyksen voimakkuus vaihtelee molempien katsauksien alkuperäistutkimuksissa huomattavasti. "Miedolla" tai "tavallisella" nestetyppijäädytyksellä (gentle cryotherapy) tarkoitetaan esimerkiksi 10 sekunnin nestetyppikäsittelyä käden syylään ja 2 x 15 sekunnin jäädytystä jalkapohjan syylään, tai käsittelyä, joka aiheuttaa 1 millimetrin jäätyneen kehän syylän ympärille. "Intensiivisellä nestetyppijäädytyksellä" (aggressive cryotherapy) tarkoitetaan puolestaan 2 x 20 sekunnin käsittelyä käden syylään ja 2 x 30 sekunnin käsittelyä jalkapohjan syylään tai 10 sekunnin käsittelyä maksimissaan 5 kertaa viikon välein. Cochrane-katsauksessa todetaan, että nestetyppijäädytyksen on oltava riittävän intensiivistä ja pitkäkestoista, jotta siitä on apua syylän hoidossa.

Käypä hoito -työryhmä suosittelee, että syylien nestetyppijäädytystä suorittavat vain asiaan perehtyneet lääkärit, jotta kliininen tuntuma erikokoisten ja eri paikoissa sijaitsevien syylien riittävästä nestetyppijäädytyksestä kehittyy. Tutkimustietoa yleispätevästä nestetyppijäädytyksen kestosta ei ole.

Kirjallisuutta

  1. Kwok CS, Holland R, Gibbs S. Efficacy of topical treatments for cutaneous warts: a meta-analysis and pooled analysis of randomized controlled trials. Br J Dermatol 2011;165:233-46 «PMID: 21219294»PubMed
  2. Kwok CS, Gibbs S, Bennett C ym. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD001781 «PMID: 22972052»PubMed