Takaisin

Antibioottihoidon kesto ruusutulehduksessa

Näytönastekatsaukset
Iiro Jääskeläinen
4.3.2021

Näytön aste: C

Lyhyt antibioottihoito saattaa riittää ruusutulehduksen paranemiseen silloin, kun hoitovaste on saatu nopeasti.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa ja kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «Hepburn MJ, Dooley DP, Skidmore PJ ym. Comparison ...»1 verrattiin lyhyen (5 vrk) ja tavanomaisen (10 vrk) antibioottihoidon tehoa ruusutulehduksessa aikuispotilailla. Tutkimus käsitti alun perin 121 komplisoitumatonta ruusutulehdusta sairastavaa potilasta. Antibioottina käytettiin peroraalista levofloksasiinia 500 mg kerran päivässä. 5 vuorokauden hoidon jälkeen hiemankaan hoitovastetta saaneet potilaat satunnaistettiin saamaan 5 vuorokautta lisää levofloksasiinia (43 potilasta) tai lumetta (44 potilasta). Tutkimuksen ensisijaisessa päätetapahtumassa, ruusutulehduksen häviämisessä 14 vuorokauden aikana ilman uusiutumista 28 vuorokauden aikana, ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen. Mikrobien resistenssitilanne ei ehkä vastaa suomalaista, eikä levofloksasiinia suositella ruusutulehduksen hoitoon Suomessa.
  • Kommentti: Edelleenkin löytyy vain tämä 1 satunnaistettu tutkimus (jossa ei olisi vertailtu eri antibiootteja keskenään) antibioottihoidon kestosta ruusutulehduksen hoidossa. Tutkimuksessa käytetty antibiootti levofloksasiini on ruusutulehduksen hoitoon turhan laajakirjoinen ja vältettävä myös mahdollisten vakavien haittavaikutusten vuoksi. Lisäksi tutkimuksessa jäi selvittämättä, hyötyivätkö 34 hitaamman hoitovasteen saanutta potilasta antibioottihoidon jatkamisesta 5 vuorokauden jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Hepburn MJ, Dooley DP, Skidmore PJ ym. Comparison of short-course (5 days) and standard (10 days) treatment for uncomplicated cellulitis. Arch Intern Med 2004;164:1669-74 «PMID: 15302637»PubMed