Takaisin

Antibioottihoidon teho ruusutulehduksen uusiutumisen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Iiro Jääskeläinen
4.3.2021

Näytön aste: B

Penisilliiniestolääkityksellä voidaan ilmeisesti vähentää ruusutulehduksen uusiutumisen riskiä.

Brittiläisessä 274 potilaan satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Thomas KS, Crook AM, Nunn AJ ym. Penicillin to pre...»1 arvioitiin peroraalisen penisilliiniestolääkityksen tehoa ruusutulehduksen uusiutumisen ehkäisyssä. Tutkimukseen otettiin mukaan potilaita, jotka olivat sairastaneet vähintään 2 ruusutulehdusta. Potilaat satunnaistettiin saamaan vuoden ajan joko penisilliiniä 250 mg (n. 400 000 IU) tai lumetta 2 kertaa päivässä.

Vuoden kestäneen intervention aikana ruusutulehdukseen sairastui 30/136 (22 %) potilasta penisilliiniryhmässä ja 51/138 (37 %) potilasta lumeryhmässä (p = 0,01, HR 0,55; 95 % luottamusväli 0,35–0,86). Estolääkityksen epäonnistumista ennakoivat obesiteetti (BMI ≥ 33, p = 0,01) ja useampi (≥ 3) aiemmin sairastettu ruusutulehdus (p < 0,001).

Penisilliinin ehkäisyteho ei kantanut lääkityksen lopettamisen jälkeen: intervention jälkeisessä 2 vuoden seurannassa molemmissa ryhmissä 27 % potilaista sairastui ruusutulehdukseen. Haittatapahtumien määrässä ei todettu eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Näyttää siltä, että penisilliiniestolääkityksestä olisi hyötyä ainakin toisen ruusutulehduksen sairastamisen jälkeen, vaikka uusiutuminen oli penisilliiniryhmässäkin yleistä. Myös aiheesta tehdyn Cochrane-katsauksen «Dalal A, Eskin-Schwartz M, Mimouni D ym. Intervent...»2 perusteella antibioottiestolääkitys todennäköisesti ehkäisee ruusutulehduksen uusiutumista. Tutkimuksessa penisilliinin annos oli pienempi kuin Suomessa yleisesti käytetty (1 000 000 IU x 1–2).

Kirjallisuutta

  1. Thomas KS, Crook AM, Nunn AJ ym. Penicillin to prevent recurrent leg cellulitis. N Engl J Med 2013;368:1695-703 «PMID: 23635049»PubMed
  2. Dalal A, Eskin-Schwartz M, Mimouni D ym. Interventions for the prevention of recurrent erysipelas and cellulitis. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD009758 «PMID: 28631307»PubMed