Takaisin Tulosta

Suusyöpäpotilaan hoitotiimi

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Suusyöpä
22.5.2019
Taulukko 1. Suusyöpäpotilaan hoitotiimi.
Hoitovaihe, kuntoutus Suunnittelu Osastohoito Sädehoito Seuranta
(X) tarvittaessa
Syöpähoitoon osallistuvat lääkärit:
hoitavat kirurgit x x (x) x
onkologit x x x x
anestesiologit x x (x)
radiologit x x x x
patologit / suupatologit x x (x) x
Hoitohenkilökunta:
poliklinikka ja osastot x x x x
Hammashoitotiimi:
eri alojen erikoishammaslääkärit:
parodontologia x (x) x
korjaava hammashoito x (x) x
protetiikka x (x) x
suu- ja leukakirurgia (x) (x) (x) (x)
suuhygienistit x x x x
Sosiaalityöntekijä x x x x
Terapeutit:
ravintoterapeutti x x x x
puheterapeutti x (x) x
fysioterapeutti x x (x) x
toimintaterapeutti (x)
psykologi / psykiatri (x) (x) (x) (x)
Palliatiivinen lääkäri ja hoitaja x x (x)
Tukihenkilöt x x x x
Potilaan omaiset, läheiset x x x x