Takaisin Tulosta

Juurioireprovokaatio- ja helpotustestit juurikompression diagnostiikassa

Lisätietoa aiheesta
Eira Viikari-Juntura
31.8.2016
 • Juurioireprovokaatio- ja helpotustestien sensitiivisyyttä ja spesifisyyttä tutkittiin 43:lla kaularangan välilevyrappeumapotilaalla, joille kaikille tehtiin kaularangan varjoainekuvaus «Viikari-Juntura E, Porras M, Laasonen EM. Validity...»1.
 • Testituloksia verrattiin
  • radikulaariseen kipuun
  • neurologisiin löydöksiin
  • hermojuuripuristukseen varjoainekuvissa ja
  • kahden viimemainitun yhdistelmään.
 • Spesifisyys vaihteli testistä ja validiteettikriteeristä riippuen 80–100 %.
 • Sensitiivisyys oli suurin, kun neurologisten ja varjoainekuvauslöydösten yhdistelmää käytettiin validiteettikriteerinä.
 • Niskan kompressiotestin sensitiivisyys oli oikealla 40 % ja vasemmalla 64 %, aksiaalisen manuaalisen traktion 43 % ja olkavarren abduktion 50/43 %.

Kirjallisuutta

 1. Viikari-Juntura E, Porras M, Laasonen EM. Validity of clinical tests in the diagnosis of root compression in cervical disc disease. Spine (Phila Pa 1976) 1989;14:253-7 «PMID: 2711240»PubMed