Takaisin Tulosta

Painoindeksi ja vyötärön ympärys

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)
3.3.2020
 • Painoindeksi (BMI, body mass index) on kaikkialla maailmassa käyttöönotettu tapa painon ja pituuden suhteuttamiseksi toisiinsa.
  • Painon jakaminen pituudella ei ole käyttökelpoinen, sillä se ei ole tasapuolinen eripituisille ihmisille.
  • Pituuden neliöinti poistaa tämän epäkohdan.
 • Normaalin painoindeksin rajat ovat samalla tavalla sopimuksenvaraiset kuin esimerkiksi normaalin verenpaineen rajat.
 • Normaalipainon alue 18,5–25 kg/m2 on valittu sen perusteella, että tällä alueella kuolleisuus ja sairastuvuus on pieni.
 • Vyötärön ympärysmittaa (cm) käytetään kuvaamaan keskivartalolle (vatsaontelon alueelle ja sisäelimiin) kertyvää liikarasvaa.
 • Vatsaonteloon kertyvä rasva on aineenvaihdunnallisesti aktiivisempaa kuin lantiolle ja reisiin kertyvä rasva. Se on siten vaarallisempaa terveydelle.
 • Vyötärönympärys mitataan seisten paljaalta iholta. Mittauskohta on kyljissä alimman kylkiluun ja suoliluun harjun puoliväli (kuva «Vyötärönympäryksen mittaamiskohta»1). Mittanauhan tulee olla vaakasuorassa eli yhtä korkealla edestä, takaa ja sivuilta. Mitattaessa painon tulee olla tasan molemmilla jaloilla. Ensin hengitetään sisään ja sitten ulos ja mittanauhan lukema katsotaan uloshengityksen lopuksi. Mittanauha ei saa mitattaessa kiristää eikä olla liian löysällä.
 • Myös vyötärölihavuuden raja-arvot ovat sopimuksenvaraiset ja raja-arvoina käytetään kansainvälisiä metabolisen oireyhtymän määrittelyissä käytettyjä arvoja «IDF consensus worldwide definition of the metaboli...»1. Ks. taulukko «Vyötärön ympärysmitta (cm) ja siihen liittyvät terveyshaitat....»1
 • Kansainvälisessä kirjallisuuden mukaan merkittävänä vyötärölihavuuden raja-arvona naisilla käytetään arvoa 88 cm ja miehillä 102 cm «National Cholesterol Education Program (NCEP) Expe...»2
  • Luvut perustuvat tuumina mitattujen vyötärönympärysten tasalukuihin 35 ja 40 tuumaa.
  • Kliinisessä työssä parin sentin erolla ei ole suurta merkitystä, minkä vuoksi tässä suosituksessa käytetään raja-arvoina pyöristettyjä lukuja 90 cm naisilla ja 100 cm miehillä.
  • Kun nämä ympärysmitat ylittyvät, sydän- ja verisuonitautien sekä muiden lihavuuden liitännäissairauksien vaara on suuri.
 • Vyötärön ympärykseen henkilön pituus vaikuttaa niin vähän, että sitä ei tarvitse ottaa huomioon.
Kuva 1.

Vyötärönympäryksen mittaamiskohta. Horisontaalinen mittaustaso on alimman kylkiluun alareunan ja suoliluun harjun yläreunan puolivälissä.

Taulukko 1. Vyötärön ympärysmitta (cm) ja siihen liittyvät terveyshaitat.
Tavoitearvo (cm) Lievä terveyshaitta (cm)  Huomattava terveyshaitta (cm) 
Miehet  < 94  94–101  > 102 
Naiset  < 80  80–87  > 88 

Kirjallisuutta

 1. IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. Part I Wordwide definition for use in clinical practice. Available at www.idf.org (http://www.idf.org/webdata/docs/MetS_def_update2006.pdf)
 2. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation 2002;106:3143-421 «PMID: 12485966»PubMed