Takaisin Tulosta

Motivoivan keskustelun soveltaminen tupakoinnin lopettamisen tukena

Lisätietoa aiheesta
Pilvikki Absetz ja Klas Winell
19.6.2018
Taulukko 1. Uuden ja vanhan toimintamallin vertailu (5 A’s vs. 6K)
Uusi toimintamalli (5 A:n mukaan) Vanha toimintamalli (6 K:n mukaan)
Vaihe Sisältö Toiminta Vaihe
1. Ask Kysy tupakan käytöstä Dokumentoi tupakoinnin tila jokaisesta potilaasta ja joka käynnillä 1. Kysy tupakoinnista
2. Advice Kerro, miksi lopettaminen olisi tärkeää, mieluiten nyt hoitamasi sairauden kannalta Käskemisen ja määräämisen sijasta näytä, että välität ja olet huolissasi potilaasta 2. Keskustele lopettamisesta
3. Kirjaa tiedot potilaskertomukseen
3. Assess Arvioi halukkuus ja sovi lopettamisyrityksestä Kysy, mitä potilas itse ajattelee tupakoinnistaan. Entä minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia hänellä on lopettamisesta?
4. Assist Avusta lopettamisyritystä Kerro, että olet apuna ja tukena – nyt ja tulevaisuudessa. Arvioi lääkehoidon tarve ja keskustele siitä, ohjaa lopettamisryhmään ja/tai sähköiseen tukeen esim. www.stumppi.fi «http://www.stumppi.fi/»1 ja/tai mobiilisovellukset 4. Kehota lopettamaan
5. Kannusta päätöksen pitämiseen
5. Arrange Järjestä seuranta Aikataulu: 1. käynti mieluiten viikon kuluttua lopetuspäivästä 6. Kontrolloi onnistumista
Taulukko 2. Tupakoinnin lopettamisvalmiusvaiheet ja niiden mukainen interventio.
Mitä potilas itse ajattelee tupakoinnin lopettamisesta? Vastauksen mukaan määrittyvä muutosvaihe Intervention ydinasiat
1. En ole (edes) harkinnut tupakoinnin lopettamista Tupakoinnin lopettaminen ei kiinnosta (haluttomuus lopettaa) - vaihe Kysy tupakoinnista ja mitä potilas itse siitä ajattelee
Kerro, että lääkärinä olet huolissasi potilaan tupakoinnista ja perustele, miksi lopettaminen olisi tärkeää. Vältä syyllistämistä ja moralisointia
Kerro, että olet valmis auttamaan lopettamisessa, milloin tahansa potilas kokee olevansa valmis siihen
2. Olen ajatellut, että minun pitäisi lopettaa tupakointi Tupakoinnin lopettamisen
harkintavaihe
Viritä motivoiva keskustelu niin, että potilas aktivoituu pohtimaan omakohtaisesti tupakoinnin lopettamisen tai jatkamisen etuja ja haittoja. Osoita hyväksyväsi myös potilaan kokemat hyödyt tupakoinnista ja auta pohtimaan, mikä voisi korvata ne.
Keskustele potilaan kokemuksista. Pystyvyyden vahvistamiseksi auta tunnistamaan tilanteita, joissa potilas on kyennyt olemaan tupakoimatta ja keinoja, joita hän on niissä käyttänyt.
Kannusta lopettamaan ja kysy, mikä auttaisi päättämään lopettamisajankohdan
Anna kirjallisuutta ja ohjaa soveltuvasti sähköiseen tukeen esim. www.stumppi.fi «http://www.stumppi.fi/»1 ja/tai mobiilisovellukset
3. Olen jo päättänyt, että lopetan tupakoinnin Valmius lopettaa tupakointi Keskustele potilaan kokemuksista, näkemyksistä ja omasta arviosta tilanteessa etenemisessä.
Auta tunnistamaan potilaalla olevia keinoja
Auta tunnistamaan tupakointiin johtavia riskitilanteita ja ärsykkeitä sekä pohtimaan vaihtoehtoisia toimintamalleja (varotoimenpiteet) niihin.
Tee yhdessä potilaan kanssa suunnitelma tupakoinnin lopettamisessa etenemisestä. Sisällyttäkää suunnitelmaan varotoimenpiteet riskitilanteiden välttämiseksi tai selvittämiseksi.
Pohtikaa yhdessä tarvittava tuki (ml. sähköinen tuki esim. www.stumppi.fi «http://www.stumppi.fi/»1 ja/tai mobiilisovellukset), keinot, yhteydenotot jne.
Tee potilaan kanssa sopimus lopettamisaikataulusta
Tee Fagerströmin testi, arvioi lääkehoidon tarve ja keskustele siitä potilaan kanssa
4. Olen lopettanut tupakoinnin äskettäin, mutta tupakoimattomuus on vielä uutta minulle Tupakoimattomuusvaihe
(varhainen)
(Seuranta, tuki ja yhteydenottomahdollisuudet tärkeitä)
Keskustele potilaan kokemuksista, näkemyksistä ja omasta arviosta tilanteessa etenemisessä
Auta tunnistamaan potilaalla olevia keinoja ja anna positiivista palautetta niiden käytöstä
Auta tunnistamaan lopettamisen vaikutuksia mahdollisimman laajasti, anna positiivista palautetta potilaan omista havainnoista ja vahvista potilaan identiteettiä tupakoimattomana.
Auta tunnistamaan tupakointiin edelleen houkuttelevia riskitilanteita ja ärsykkeitä sekä pohtimaan vaihtoehtoisia toimintamalleja (varotoimenpiteet) niihin.
Jos potilas on relapsoitunut, kerro, että repsahtaminen on normaali askel lopettamisen prosessissa ja käännä keskustelun näkökulma relapsista oppimiseksi
Määritelkää yhdessä edelleen tarvittava tuki, keinot, yhteydenotot jne. Ohjaa soveltuvasti sähköisen tuen pariin (esim. www.stumppi.fi «http://www.stumppi.fi/»1, mobiilisovellukset)
5. Olen lopettanut tupakoinnin jo jonkin aikaa sitten ja sopeutumassa tai jo sopeutunut tupakoimattomuuteen Tupakoimattomuusvaihe (myöhäisempi)
(Seurannan, tuen ja yhteydenotto-mahdollisuuksien merkitys vähenee tupakoimattomilla kaiken aikaa)
Keskustele potilaan kokemuksista, näkemyksistä ja omasta arviosta tilanteessa etenemisessä
Auta tunnistamaan potilaalla olevia keinoja ja anna positiivista palautetta niiden käytöstä
Auta tunnistamaan lopettamisen vaikutuksia mahdollisimman laajasti, anna positiivista palautetta potilaan omista havainnoista ja vahvista potilaan identiteettiä tupakoimattomana.
Määritelkää yhdessä edelleen tarvittava tuki, keinot, yhteydenotot jne.

Kirjallisuutta

  1. Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ ym. Treating tobacco use and dependence. Clinical practice Guideline. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. Rockville, MD: June 2000
  2. The Tobacco Use and Dependence Clinical Practice Guideline Panel, Staff and Consortium Representatives. A Clinical Practice Guideline for Treating Tobacco Use and Dependence 2008 Update. U.S. Department of Health and Human Services 2008
  3. Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983;51:390-5 «PMID: 6863699»PubMed
  4. Absetz P, Hankonen N. [Support of lifestyle modifications in health care: effectiveness and means]. Duodecim 2011;127:2265-72 «PMID: 22204140»PubMed
  5. Absetz P, Winell K. Käytännön malli mini-interventioon. Teoksessa Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus (toim. Heloma, Kiianmaa, Korhonen, Winell). Duodecim 2017
  6. Absetz P, Winell K. Voimaannuttava keskustelu. Teoksessa Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus (toim. Heloma, Kiianmaa, Korhonen, Winell). Duodecim 2017
  7. Bartlett YK, Sheeran P, Hawley MS. Effective behaviour change techniques in smoking cessation interventions for people with chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis. Br J Health Psychol 2014;19:181-203 «PMID: 24397814»PubMed
  8. Copeland L, McNamara R, Kelson M ym. Mechanisms of change within motivational interviewing in relation to health behaviors outcomes: a systematic review. Patient Educ Couns 2015;98:401-11 «PMID: 25535015»PubMed