Takaisin Tulosta

Tupakointiin ja tupakasta vieroitukseen liittyvää terminologiaa

Lisätietoa aiheesta
Klas Winell
19.6.2018
 • Epigeneettinen muutos on DNA:n metylaatio ympäristötekijöiden seurauksena. Tämä vaikuttaa geenitoiminnan säätelyyn, muttei itse geenin rakenteeseen.
 • Lipsahdus on vieroittujan satunnaistupakointia vieroituksen aikana.
 • Lyhyt keskustelu on tupakoinnin lopettamiskehotusta laajempi keskustelu, jossa kartoitetaan potilaan motivoituneisuutta tupakoinnin lopettamiseen sekä ohjataan häntä ja kannustetaan vieroituksessa.
 • Mini-interventio on lyhyt keskustelu, jossa ammattilainen kertoo huolestumisensa potilaan tupakoinnista, sen yhteydestä nykyoireisiin ja kehottaa tätä lopettamaan tupakointi.
 • Motivoiva keskustelu (motivational interviewing, motivoiva haastattelu) on potilaskeskeinen menetelmä, jossa käytetään muutosta edistäviä vuorovaikutustapoja selvittämään ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ristiriitaa ja näin pyritään edistämään muutoshalukkuutta
 • Nikotiinikorvaushoito tarkoittaa tupakan nikotiinin korvaamista nikotiinia sisältävällä myyntiluvallisella lääkevalmisteella fyysisten vierotusoireiden lievittämiseksi.
 • Nikotiiniriippuvuudella tarkoitetaan nikotiinin käytön seurauksena syntyvää keskushermoston rakenteellista muutosta, jonka seurauksena käytön lopettaminen johtaa fyysisiin vieroitusoireisiin.
 • Nikotiinituote, ks. tupakointia korvaava valmiste
 • Proaktiivisella tarkoitetaan etukäteen suunniteltua.
 • Psyykkisellä tupakkariippuvuudella tarkoitetaan sitä yksilön ehdollistunutta käytöstä, joka liitetään toistuvaan tupakointiin.
 • Relapsi = tupakoinnin lopettanut alkaa uudestaan polttamaan / käyttämään tupakkatuotteita
 • Relapsin (uudelleen aloittamisen) estolla ymmärretään normaalihoitoa pidempään jatkuvaa hoitoa, joka tähtää tupakoimattomana pysymiseen. Se käsittää myös hoidot, joilla tuetaan lyhytaikaisesti tupakoimaan alkaneita tai satunnaisesti polttaneita.
 • Retkahdus, ks. relapsi
 • Savuton tupakkatuote = tuote, jossa tupakkaa imeskellään, pureskellaan, saatetaan nenän limakalvoille tai savuke, jossa tupakka kuumennetaan, mutta ei polteta.
 • Sähkösavuke = sähkövirtaa hyödyntävä nikotiinin annostelulaite, joka lainsäädännössä rinnastetaan tupakkaan
 • Tupakka = tupakkakasvien lehdistä, varsista ja rungoista valmistettua tai niitä sisältävää tuotetta
 • Tupakkariippuvuudella tarkoitetaan tupakoinnin aiheuttamaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden muodostamaa oireyhtymää.
 • Tupakkasairaus on tupakkatuotteiden aiheuttama sairaustila, patologiset muutokset kudoksissa tai psyykkinen riippuvuus.
 • Tupakkatuote on tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain valmistettu, poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettu tuote
 • Tupakoimaton on henkilö, joka vieroitushoidon jälkeen on ollut vähintään 1 vuoden käyttämättä tupakkaa.
 • Tupakoinnin lopettaminen on yleisnimitys, jolla tarkoitetaan tässä minkä tahansa tupakkatuotteen käytön lopettamista.
 • Tupakointi = tupakkatuotteen polttaminen tai muu käyttäminen
 • Tupakointia korvaava valmiste (nikotiinituote) = sähkösavuke, nuuska ja vähemmän haitalliseksi tehdyt tupakkatuotteet (jossa alennettu terva-, hiili- ja nikotiinipitoisuus) ja nikotiinia höyrystävä savuke (ns. PREPS-valmisteet, potential reduced-exposure tobacco products)
 • Uudelleen aloittaminen (ks. relapsi, retkahdus) on tupakoinnin uusiutuminen.
 • Vieroitushoito (smoking cessation therapy) on tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä lääke- tai muu hoito; sisältää kaikki vaikuttaviksi osoittautuneet hoitomuodot, jotka kohdistuvat yksilöihin.
 • Vieroitusohjaus = tupakoimattomuuteen tähtäävä keskustelu, jossa kannustamalla ja motivoimalla pyritään elintavan muutokseen (käytetty synonyyminä englanninkielen sanoille behavioural therapy).