Takaisin Tulosta

Missä iässä sepelvaltimosairaus alkaa?

Lisätietoa aiheesta
Harri Niinikoski
27.10.2020
 • Sepelvaltimotauti alkaa jo lapsuusiällä. Sepel- ja kaulavaltimoissa todettujen muutosten laajuus on yhteydessä plasman kolesterolin pitoisuuteen.
 • Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Berenson GS, Srinivasan SR, Bao W ym. Association ...»1 tapaturmaisesti 2–39 vuoden iässä kuolleiden 204 henkilön sepelvaltimoissa 50 %:lla oli todettavissa rasvajuovia ja 8 %:lla koholeesioita jo ennen 16. ikävuotta.
 • Yhdysvaltalaisessa pitkäaikaisessa, lapsuusiällä aloitetussa, sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksessa «Davis PH, Dawson JD, Riley WA ym. Carotid intimal-...»2 8–11 vuoden iässä mitattu plasman kolesterolitaso korreloi merkitsevästi 33–42 vuoden iässä mitattuun valtimon intima-mediakerroksen paksuuteen sekä miehillä (riskitulosuhde, odds ratio, OR 1,47) että naisilla (OR 1,71), (N = 725).
 • Hollantilainen tutkijaryhmä «Kusters DM, Wiegman A, Kastelein JJ ym. Carotid in...»3 mittasi 196 FH-potilaan ja heidän 96:n terveen sisaruksen kaulavaltimon intima media -kerroksen paksuutta. Jo alle 8-vuoden iässä intima median paksuus oli FH-lapsilla merkittävästi paksumpi kuin heidän terveillä sisaruksillaan.
 • 197:n hollantilaisen 6–18-vuotiaan FH-lapsen tutkimuksessa «Braamskamp MJAM, Langslet G, McCrindle BW ym. Effe...»4 karotissuonen intima median paksuus oli FH-lapsilla terveitä sisaruksia suurempi (0,397 ± 0,049 vs. 0,377 ± 0,045 mm; P = 0,001) jo ennen FH:n hoidon alkua.
 • Turkulaistutkimuksessa «Järvisalo MJ, Jartti L, Näntö-Salonen K ym. Increa...»5 mitattiin 11-vuotiaiden hyperkolesterolemiaa sairastavien lasten (N = 16, LDL-kolesteroli yli 4,5 mmol/l) ja iän ja sukupuolen suhteen kaltaistettujen terveiden verrokkien (N = 28, LDL-kolesteroli keskimäärin 2,5 mmol/l) vatsa-aortan ja karotisvaltimon intima media -kerroksen paksuutta, ja todettiin, että hyperkolesteroleemisilla lapsilla intima media -kerroksen paksuus oli merkitsevästi suurempi kuin verrokeilla sekä aortassa että karotiksessa.
 • Hollantilaisessa «de Jongh S, Lilien MR, op't Roodt J ym. Early stat...»6 lumekontrolloidussa tutkimuksessa 50:llä iältään 9–18-vuotiaalla heterotsygoottisella FH-potilaalla 28 viikon simvastatiinihoito pienensi kontrolliryhmään verrattuna LDL-kolesterolitasoa 40 % ja paransi merkittävästi kyynärvarren valtimon endoteelitoimintaa mitattuna virtausvälitteisenä laajenemisvasteena.

Kirjallisuutta

 1. Berenson GS, Srinivasan SR, Bao W ym. Association between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults. The Bogalusa Heart Study. N Engl J Med 1998;338:1650-6 «PMID: 9614255»PubMed
 2. Davis PH, Dawson JD, Riley WA ym. Carotid intimal-medial thickness is related to cardiovascular risk factors measured from childhood through middle age: The Muscatine Study. Circulation 2001;104:2815-9 «PMID: 11733400»PubMed
 3. Kusters DM, Wiegman A, Kastelein JJ ym. Carotid intima-media thickness in children with familial hypercholesterolemia. Circ Res 2014;114:307-10 «PMID: 24192652»PubMed
 4. Braamskamp MJAM, Langslet G, McCrindle BW ym. Effect of Rosuvastatin on Carotid Intima-Media Thickness in Children With Heterozygous Familial Hypercholesterolemia: The CHARON Study (Hypercholesterolemia in Children and Adolescents Taking Rosuvastatin Open Label). Circulation 2017;136:359-366 «PMID: 28592434»PubMed
 5. Järvisalo MJ, Jartti L, Näntö-Salonen K ym. Increased aortic intima-media thickness: a marker of preclinical atherosclerosis in high-risk children. Circulation 2001;104:2943-7 «PMID: 11739310»PubMed
 6. de Jongh S, Lilien MR, op't Roodt J ym. Early statin therapy restores endothelial function in children with familial hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol 2002;40:2117-21 «PMID: 12505222»PubMed