Takaisin Tulosta

Vasemman kammion hypertrofian (LVH) yleisyys ja taustatekijät

Lisätietoa aiheesta
Silja Majahalme ja Antti Jula
10.9.2020

Vasemman kammion hypertrofia (LVH) yleistyy ikääntymisen myötä, mutta normaalipaineisessa väestössä sitä esiintyy yleensä alle 10 %:ssa, kun hypertensiivisillä esiintyvyys on 2–5-kertainen. Kohonneen verenpainetason lisäksi monet muut tekijät vaikuttavat hypertrofian kehittymiseen.

Hypertensiossa vasemman kammion hypertrofioitumista (LVH) esiintyy noin 23–56 %:lla, kun normaaliväestössä sen esiintyvyys on yleensä alle 10 % «Devereux RB. Cardiac involvement in essential hype...»1, «Devereux RB, Pickering TG, Alderman MH ym. Left ve...»2.

EKG:llä tutkittuna LVH:ta todettiin vain noin 5–10 %:lla hypertensiivisessä populaatiossa «Kaplan NM, Clinical hypertension, 7. painos, Willi...»3 ja Framingham-väestöotoksessa 3 % «Kannel WB, Gordon T, Offutt D. Left ventricular hy...»4. Kaikututkimuksella Framingham-väestöotoksessa (4 976 tutkittua) todettiin LVH 16 %:lla miehistä ja 19 %:lla naisista. Yli 70-vuotiailla vastaavasti LVH esiintyi 33 %:lla miehistä ja 49 %:lla naisista. Toisaalta alle 30-vuotiailla LVH todettiin vain 6 %:lla. Verenpaineen nousu lisäsi LVH:n esiintymisvaaraa: 20 mmHg:n nousu lisäsi vaaraa miehillä 43 % ja naisilla 25 % «Levy D, Anderson KM, Savage DD ym. Echocardiograph...»5.

Myös ruotsalaisessa yli 70-vuotiaiden miesten tutkimuksessa (väestöotos, 584 miestä) «Andrén B, Lind L, Hedenstierna G ym. Left ventricu...»6todettiin kaikututkimuksessa vasemman kammion muovautumista (LV remodelling) tai LVH (sekä konsentrinen että eksentrinen) 33 %:lla miehistä, joilla ei ollut tiedossa sairauksia. Vastaavasti hypertensiivisistä 66 %:lla oli poikkeava kaikututkimuslöydös.

Suomalaisessa diagnosoidussa mutta vielä hoitamattomassa hypertensiivisessä 275 potilaan aineistossa «Varis JP, Puukka PJ, Karanko HM ym. Risk assessmen...»19UKG-LVH:n esiintyvyys oli 35–54-vuotiailla miehillä 51 % ja naisilla 46 %, kun se 252 iältään 35–64-vuotiaiden väestöaineistossa oli miehillä 10 % ja naisilla 26 %.

EKG-kriteerien valinta vaikuttaa LVH-diagnostiikkaan. Framingham-tutkimukseen [R7] perustuvassa materiaalissa selvitettiin LVH:n ennustemerkitystä sekä kaikututkimuksella että EKG:llä. 253:a hypertensiopotilasta seurattiin keskimäärin 10,2 vuotta kaikututkimuksen jälkeen. 230 potilaalta oli myös otettu lähtövaiheen EKG. Kaikututkimuksella todettiin LVH 27 %:lla potilaista (31 %:lla miehistä ja 20 %:lla naisista), kun taas EKG:llä se todettiin 19 %:lla, kun käytettiin 3 eri kriteeriä. Eniten EKG-LVH:ta todettiin Sokolov–Lyonin kriteerillä (13 %:lla), kun Cornellin volttikriteeri täyttyi 3 %:lla ja Romhilt–Estesin kriteerit 7 %:lla. Hoidossa olevilla 3 783 hypertensiopotilailla todettiin EKG-LVH Sokolov–Lyonin volttikriteerein 21 %:lla miehistä ja 13 %:lla naisista. Jos katsottiin lisäksi ST-T-muutosta (ilman volttikriteereitä), nousi EKG-LVH:n esiintyvyys miehillä 34 %:iin ja naisilla 22 %:iin «Dunn FG, McLenachan J, Isles CG ym. Left ventricul...»8.

Sydämen vasemman kammion paksuuntuminen on mukautumisprosessi lisääntyneeseen kuormitukseen, joka voi olla joko fysiologista tai patofysiologista. Hypertrofia on muovautumisprosessi, jonka tyyppi on osaltaan riippuvainen kuormitustavasta «Ganau A, Devereux RB, Pickering TG ym. Relation of...»9.

Verenpaineen kohotessa sydänlihas reagoi lisääntyneeseen jälkikuormaan systolista stressiä lisäämällä. Tämä johtaa seinämäpaksuuntumaan joko kammiotilavuuden pysyessä ennallaan tai pienetessä ja samanaikaisesti relatiiviseen seinämäpaksunemaan (konsentrinen hypertrofia) «Pearson AC, Pasierski T, Labovitz AJ. Left ventric...»10. Tällainen tilanne on yleensä seurausta pitkäkestoisesta verenpaineen noususta, mutta voidaan nähdä myös esimerkiksi aorttastenoosin seurauksena «Messerli FH. Clinical determinants and manifestati...»11, «Frohlich ED, Apstein C, Chobanian AV ym. The heart...»12. Yksityiskohtainen laukaiseva mekanismi hypertrofialle hypertensiossa ei ole täysin selvillä.

Konsentrisen hypertrofian lisäksi esiintyy eksentristä hypertrofiaa, jossa sydänlihaksen seinämäpaksuudet ovat normaalit, mutta sydämen vasemman kammion lihasmassa on suurentunut. Eksentristä vasemman kammion hypertrofiaa saattaa esiintyä hypertensiossa joka neljännellä «Ganau A, Devereux RB, Roman MJ ym. Patterns of lef...»13. Sitä esiintyy myös sydämen tilavuuskuormitusta aiheuttavien sairauksien, kuten mitraali- ja aorttaläpän vuotojen yhteydessä sekä sydämen vajaatoimintaa edeltävänä «Messerli FH, Aepfelbacher FC. Hypertension and lef...»14.

Kun hypertensiiviseen sydänsairauteen on usein liittyneenä relaksaatiohäiriö ja loppudiastolisen komplianssin alenema, on kyseessä usein monimuotoinen sydämen toiminnan häiriö, joka voi aiheuttaa vajaatoimintaoireita muun muassa rasituksessa «Pearson AC, Pasierski T, Labovitz AJ. Left ventric...»10. Myös monet muut tekijät, kuten ikä, sukupuoli, rotu, runsas suolan käyttö sekä paikalliset ja hormonaaliset kasvutekijät voivat vaikuttaa hypertrofian syntyyn «Liebson PR, Grandits G, Prineas R ym. Echocardiogr...»15, «Kupari M, Koskinen P, Virolainen J. Correlates of ...»16, «Morgan HE, Baker KM. Cardiac hypertrophy. Mechanic...»17, «Johnston CI. Tissue angiotensin converting enzyme ...»18.

Kirjallisuutta

 1. Devereux RB. Cardiac involvement in essential hypertension. Prevalence, pathophysiology, and prognostic implications. Med Clin North Am 1987;71:813-26 «PMID: 2957554»PubMed
 2. Devereux RB, Pickering TG, Alderman MH ym. Left ventricular hypertrophy in hypertension. Prevalence and relationship to pathophysiologic variables. Hypertension 1987;9:II53-60 «PMID: 2879790»PubMed
 3. Kaplan NM, Clinical hypertension, 7. painos, Williams & Wilkins, 1998
 4. Kannel WB, Gordon T, Offutt D. Left ventricular hypertrophy by electrocardiogram. Prevalence, incidence, and mortality in the Framingham study. Ann Intern Med 1969;71:89-105 «PMID: 4239887»PubMed
 5. Levy D, Anderson KM, Savage DD ym. Echocardiographically detected left ventricular hypertrophy: prevalence and risk factors. The Framingham Heart Study. Ann Intern Med 1988;108:7-13 «PMID: 2962527»PubMed
 6. Andrén B, Lind L, Hedenstierna G ym. Left ventricular hypertrophy and geometry in a population sample of elderly males. Eur Heart J 1996;17:1800-7 «PMID: 8960420»PubMed
 7. Koren MJ, Devereux RB, Casale PN ym. Relation of left ventricular mass and geometry to morbidity and mortality in uncomplicated essential hypertension. Ann Intern Med 1991;114:345-52 «PMID: 1825164»PubMed
 8. Dunn FG, McLenachan J, Isles CG ym. Left ventricular hypertrophy and mortality in hypertension: an analysis of data from the Glasgow Blood Pressure Clinic. J Hypertens 1990;8:775-82 «PMID: 2170517»PubMed
 9. Ganau A, Devereux RB, Pickering TG ym. Relation of left ventricular hemodynamic load and contractile performance to left ventricular mass in hypertension. Circulation 1990;81:25-36 «PMID: 2297829»PubMed
 10. Pearson AC, Pasierski T, Labovitz AJ. Left ventricular hypertrophy: diagnosis, prognosis, and management. Am Heart J 1991;121:148-57 «PMID: 1824646»PubMed
 11. Messerli FH. Clinical determinants and manifestations of left ventricular hypertrophy. Kirjassa: Messerli FH, toim. The Heart and hypertension. New York: Yorke Medical Books, 1987:219-30
 12. Frohlich ED, Apstein C, Chobanian AV ym. The heart in hypertension. N Engl J Med 1992;327:998-1008 «PMID: 1518549»PubMed
 13. Ganau A, Devereux RB, Roman MJ ym. Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric remodeling in essential hypertension. J Am Coll Cardiol 1992;19:1550-8 «PMID: 1534335»PubMed
 14. Messerli FH, Aepfelbacher FC. Hypertension and left-ventricular hypertrophy. Cardiol Clin 1995;13:549-57 «PMID: 8565018»PubMed
 15. Liebson PR, Grandits G, Prineas R ym. Echocardiographic correlates of left ventricular structure among 844 mildly hypertensive men and women in the Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS). Circulation 1993;87:476-86 «PMID: 8425295»PubMed
 16. Kupari M, Koskinen P, Virolainen J. Correlates of left ventricular mass in a population sample aged 36 to 37 years. Focus on lifestyle and salt intake. Circulation 1994;89:1041-50 «PMID: 8124789»PubMed
 17. Morgan HE, Baker KM. Cardiac hypertrophy. Mechanical, neural, and endocrine dependence. Circulation 1991;83:13-25 «PMID: 1824620»PubMed
 18. Johnston CI. Tissue angiotensin converting enzyme in cardiac and vascular hypertrophy, repair, and remodeling. Hypertension 1994;23:258-68 «PMID: 8307637»PubMed
 19. Varis JP, Puukka PJ, Karanko HM ym. Risk assessment of echocardiographic left ventricular hypertrophy with electrocardiography, body mass index and blood pressure. Blood Press 2014;23:39-46 «PMID: 23772751»PubMed