Takaisin Tulosta

Vasemman kammion hypertrofian ennustemerkitys kaikututkimuksella tutkittuna

Lisätietoa aiheesta
Silja Majahalme ja Antti Jula
10.9.2020

LVH on itsenäinen kardiovaskulaarisairastuvuuden ja kuoleman vaaratekijä. Kaikututkimukseen perustuva LVH ennustaa kuolemanvaaraa paremmin kuin EKG:hen perustuva LVH.

Sekä EKG:llä että kaikututkimuksella todettu LVH lisää kardiovaskulaarisairauksien ja kuoleman vaaraa «Kaplinsky E. Significance of left ventricular hype...»1. EKG-LVH aiheutti Framingham-tutkimuksessa «Kannel WB, Gordon T, Offutt D. Left ventricular hy...»250 %:n kuolemanvaaran 8 vuoden seurannassa.

Glasgow´n hypertensioklinikan aineistossa «Dunn FG, McLenachan J, Isles CG ym. Left ventricul...»3relatiivinen vaara kokonaiskuolleisuuden suhteen oli miehillä Sokolov–Lyonin LVH-kriteerein 1,6-kertainen, iskeemisen sydänsairauden suhteen 2,7-kertainen ja iskeemisen aivotapahtuman suhteen 1,8-kertainen. Vastaavasti naisilla vaara kokonaiskuolleisuuden suhteen oli 2,4-kertainen, iskeemisen sydänsairauden suhteen 2,0-kertainen ja aivotapahtuman suhteen 4,0-kertainen. Lisäksi todettiin, että LVH oli itsenäinen, verenpaineesta riippumaton vaaraa lisäävä tekijä.

Kaikututkimuksella definioitu LVH on myös itsenäinen mortaliteettia ja morbiditeettia ennustava tekijä «Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C ym. Prognost...»4, «Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C ym. Prognost...»5.

Samoin kaikututkimuksella todettu LVH näyttää ennustavan EKG-LVH:ta paremmin kuolemanvaaraa ja erilaisia kardiovaskulaarisia tapahtumia hypertensiopotilailla «Koren MJ, Devereux RB, Casale PN ym. Relation of l...»6, «Casale PN, Devereux RB, Milner M ym. Value of echo...»7, «Devereux RB, Roman MJ, Ganau A ym. Cardiac and art...»8.

Kirjallisuutta

  1. Kaplinsky E. Significance of left ventricular hypertrophy in cardiovascular morbidity and mortality. Cardiovasc Drugs Ther 1994;8 Suppl 3:549-56 «PMID: 7841088»PubMed
  2. Kannel WB, Gordon T, Offutt D. Left ventricular hypertrophy by electrocardiogram. Prevalence, incidence, and mortality in the Framingham study. Ann Intern Med 1969;71:89-105 «PMID: 4239887»PubMed
  3. Dunn FG, McLenachan J, Isles CG ym. Left ventricular hypertrophy and mortality in hypertension: an analysis of data from the Glasgow Blood Pressure Clinic. J Hypertens 1990;8:775-82 «PMID: 2170517»PubMed
  4. Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C ym. Prognostic significance of serial changes in left ventricular mass in essential hypertension. Circulation 1998;97:48-54 «PMID: 9443431»PubMed
  5. Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C ym. Prognostic value of left ventricular mass and geometry in systemic hypertension with left ventricular hypertrophy. Am J Cardiol 1996;78:197-202 «PMID: 8712142»PubMed
  6. Koren MJ, Devereux RB, Casale PN ym. Relation of left ventricular mass and geometry to morbidity and mortality in uncomplicated essential hypertension. Ann Intern Med 1991;114:345-52 «PMID: 1825164»PubMed
  7. Casale PN, Devereux RB, Milner M ym. Value of echocardiographic measurement of left ventricular mass in predicting cardiovascular morbid events in hypertensive men. Ann Intern Med 1986;105:173-8 «PMID: 2942070»PubMed
  8. Devereux RB, Roman MJ, Ganau A ym. Cardiac and arterial hypertrophy and atherosclerosis in hypertension. Hypertension 1994;23:802-9 «PMID: 8206580»PubMed