Takaisin Tulosta

Verenpainelääkkeen valinta munuaissairauksissa

Lisätietoa aiheesta
Kaj Metsärinne
10.9.2020

ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat (ARB) vähentävät proteinuriaa tehokkaammin ja hidastavat munuaisfunktion huononemista munuaistaudin etiologiasta riippumatta enemmän kuin lumehoito tai konventionaalinen verenpainetta alentava hoito (diureetti, beetasalpaaja tai vasodilataattori).

Munuaissairauksien etenemistä karakterisoi yleensä lisääntyvä proteinuria, jota tehokkaimmin voidaan vähentää reniini-angiotensiinijärjestelmän aktiivisuuteen puuttuvalla lääkkeellä.

Useiden kontrolloitujen tutkimusten perusteella suositellaan ACE:n estäjien tai ARB:n käyttämistä olennaisena osana munuaissairautta sairastavien potilaiden hypertension hoidossa «Williams B, Mancia G, Spiering W ym. 2018 ESC/ESH ...»1, «Bakris GL. Slowing nephropathy progression: focus ...»2, «Wu HY, Huang JW, Lin HJ ym. Comparative effectiven...»3, «Sarafidis PA, Stafylas PC, Kanaki AI ym. Effects o...»4.

Yhdistelmähoidossa käytetään edellä mainittujen lääkkeiden ohella etupäässä kalsiumsalpaajia ja diureetteja.

Kirjallisuutta

  1. Williams B, Mancia G, Spiering W ym. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-3104 «PMID: 30165516»PubMed
  2. Bakris GL. Slowing nephropathy progression: focus on proteinuria reduction. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3 Suppl 1:S3-10 «PMID: 18178794»PubMed
  3. Wu HY, Huang JW, Lin HJ ym. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis. BMJ 2013;347:f6008 «PMID: 24157497»PubMed
  4. Sarafidis PA, Stafylas PC, Kanaki AI ym. Effects of renin-angiotensin system blockers on renal outcomes and all-cause mortality in patients with diabetic nephropathy: an updated meta-analysis. Am J Hypertens 2008;21:922-9 «PMID: 18535536»PubMed